VIII Międzyszkolny konkurs wiedzy na temat HIV/AIDS

Opublikowane 01.12.2021
Autor Ilona Puła
Kategorie:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Co roku 1 grudnia świat jednoczy się, aby okazać wsparcie osobom żyjącym z HIV i chorym na AIDS. Symbolem tego dnia jest Czerwona Kokardka, obecna w przestrzeni publicznej, prasie, w internecie. Światowy Dzień AIDS obchodzony jest z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 1988 roku, jest jedną z najważniejszych kampanii na rzecz zdrowia publicznego. Podczas, gdy uwaga całego świata skupiła się na pokonaniu pandemii COVID-19, hasło to nabrało szczególnego znaczenia. Globalna solidarność i wspólna odpowiedzialność skłaniają nas do spojrzenia na działania podjęte w celu zapobiegania HIV i zwalczania AIDS na nowo. Inwestycje zmierzające do zapewnienia leczenia i opieki osobom zakażonym HIV i chorym na AIDS, poczynione w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci, wzmocniły systemy opieki zdrowotnej w tej dziedzinie i wspierają reakcję na COVID-19.W Polsce po trzydziestu sześciu latach od wykrycia pierwszego zakażenia szacuje się, że nawet 30-35 tys. osób żyje z wirusem HIV.

  W ramach działania na rzecz promocji zdrowia w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, po raz VIII zorganizowano Międzyszkolny konkurs skierowany do dwuosobowych drużyn uczniów szkół ponadpodstawowych w bursie szkolnej RCEZ w Lubartowie. Jego celem było: poszerzanie wiedzy z zakresu problematyki HIV/AIDS, kształtowanie właściwych postaw młodych ludzi wobec osób zakażonych wirusem HIV lub chorych na AIDS, integrowanie młodzieży we wspólnych działaniach z zakresu profilaktyki zdrowotnej. Konkurs miał formę testową, zawierał 30 pytań. W konkursie wzięło udział 10 uczniów pod opieką nauczycieli. Naszą szkołę reprezentowali: Nikola Krukowska z klasy 1a Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 i Łukasz Słowik z klasy 1TM Technikum Zawodowego. Uczniowie w etapie szkolnym w dniu 17.11.2021 uzyskali najwyższą liczbą punktów. Uczniowie brali także udział w warsztatach informacyjno-edukacyjnych dotyczących profilaktyki HIV/AIDS ze specjalistami w ramach współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem Pomocy Osób Potrzebujących AGAPE oraz uczestniczyli w zajęciach z wychowawcą o tej tematyce.

   Serdecznie gratulujemy uczestnikom konkursu!

  Elżbieta Rola

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram