Światowy Dzień Praw Konsumenta

Opublikowane 07.03.2022
Autor Elżbieta Mizio
Kategorie:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Praw Konsumenta, przypadającym na 15 marca,
  organizowany jest konkurs „Bądź świadomym konsumentem” dla uczniów klas 1-3 Technikum
  Zawodowego.
  Konkurs odbędzie się 14 marca 2022 r. w godzinach 8.20-10.00 (2 i 3 lekcja) w sali nr 4.
  Prosimy o zgłaszanie 3 chętnych osób z klasy do wychowawcy lub do nauczycieli przedmiotów
  ekonomicznych.
  Dla najlepszej reprezentacji klasy czekają pamiątkowe dyplomy oraz upominki.
  Światowy Dzień Praw Konsumenta to Dzień nas wszystkich, bo wszyscy jesteśmy konsumentami!

  Zespół Przedmiotów Ekonomiczno - Informatycznych.

  Regulamin konkursu „Bądź świadomym konsumentem!”

  Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III Technikum Zawodowego.
  Do konkursu mogą zgłaszać udział 3-osobowe reprezentacje z w/w klas RCEZ w Lubartowie.
  Konkurs odbędzie się 14.03.2022 r. w godz. 8.20-9.55 w sali nr 4.
  Organizatorem konkursu jest Zespół Przedmiotów Ekonomiczno – Informatycznych.
  Termin zgłoszenia reprezentacji klas: 10.03.2022 r.
  Celem Szkolnego Konkursu jest:

  • Rozbudzanie świadomości konsumenckiej wśród uczniów,
  • Informowanie uczestników rynku o przysługujących im prawach,
  • Doskonalenie stopnia znajomości środowiska lokalnego i działających w nim instytucji ochrony praw konsumenta.

  Za uczestnictwo w konkursie przewidziane są pamiątkowe dyplomy, dla najlepszej reprezentacji – upominki.
  Scenariusz konkursu:

  Wstęp:

  Przedstawienie uczniom krótkiej prezentacji przedstawiającej zagadnienia związane z prawami przysługującymi konsumentom.

   I Etap konkursu, czyli eliminacje:

  1. Rozwiązywanie testu. Zespół odpowiada na wylosowane pytania testowe.
  2. Krzyżówka. Zespół rozwiązują krzyżówkę i odgadują zaszyfrowane hasło.
  3. Kalambury. Zespół losuje hasło, następnie jedna osoba pokazuje bądź rysuje pozostałym uczniom z grupy.

  Do dalszej części Konkursu przechodzą 3 zespoły, które uzyskają najwyższą liczbę punktów.

  II Etap konkursu, czyli finał:

  • Rozstrzygnij spór. Zespół losuje jedno zadanie problemowe, zastanawia się nad właściwym rozwiązaniem spornej sytuacji.

  Uwaga:

  Dla wyrównania szans wszystkich zespołów zdobyta do tej pory punktacja zostaje wyzerowana. W części dotyczącej zadania problemowego i przedstawienia jego rozwiązania komisja będzie oceniać zgodnie z kryteriami:
  -wartość merytoryczna odpowiedzi,
  - atrakcyjność prezentacji,
  - zaangażowanie grupy.
  Zwycięzcą Konkursu Wiedzy o Prawach Konsumenta zostanie ten zespół, który w etapie finałowym uzyska największą ilość punktów.

  ZAPRASZAMY
  Zespół Przedmiotów Ekonomiczno-Informatycznych.

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram