Konkurs "Ciekawa ekonomia"

Opublikowane 08.03.2022
Autor Elżbieta Mizio
Kategorie:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • W miesiącu marcu organizowany jest konkurs na najlepsza prezentację multimedialna „Ciekawa ekonomia”.
  Serdecznie zapraszamy uczniów klas 1-3 technikum ekonomicznego Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie do udziału w konkursie.
  Proszę o zgłaszanie się chętnych drogą mailową na adres: ciekawa.ekonomia022@gmail.com do dnia 11 marca 2022 roku.

  REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

  Serdecznie zapraszamy uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie do udziału w konkursie na najlepsza prezentację multimedialna „Ciekawa ekonomia”

  Zakres zagadnień :

  1. System podatkowy w Polsce.
  2. NBP
  3. Kredyty bankowe.
  4. Kursy walutowe.
  5. Inflacja.
  6. Polityka zatrudnienia i rynek pracy.
  7. Bezrobocie.
  8. Budżet państwa.
  9. Fundusze Unii Europejskiej.
  10. Ciekawostki ekonomiczne.

  Celem konkursu jest:

  • promowanie wiedzy ekonomicznej wśród uczniów
  •  rozwój w dziedzinie ekonomii.
  • uświadomienie uczniów o  wpływie ekonomii na nasza przyszłość w każdej chwili życia.
  • wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich

  Przebieg konkursu:

  • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3 Technikum ekonomicznego RCEZ Lubatów.

  ✓ uczniowie przygotowują prezentację multimedialną w programie Microsoft PowerPoint, zawierająca  minimum 10 slajdów na dowolny wybrany temat z dziedziny ekonomii.

  Czas trwania konkursu:

  ✓ zgłoszenie udziału w konkursie do 11 marca 2022r.

  • oddawanie prac: do 25 marca 2022 roku

  ✓ oficjalne ogłoszenie wyników: 31 marca 2022 r.

  • wręczenie dyplomów

  Warunki uczestnictwa w konkursie:

  ✓ złożenie pracy spełniającej kryteria określone w regulaminie konkursu w terminie do 25 marca 2022 roku. Wykonane prace należy przesłać drogą mailową na adres: ciekawa.ekonomia022@gmail.com (w temacie e-maila podajemy: SZKOLNY KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ, a w treści imię, nazwisko, klasę autora prezentacji)

  Prezentacja powinna spełniać następujące kryteria:
  ✓zostać wykonana w programie Microsoft
  PowerPoint ✓składać się z minimum 10 slajdów
  ✓zawierać treści zgodne z tematem
  ✓zostać wykonana przez jednego lub dwoje uczniów,
  ✓zawierać informacje o autorach (imię, nazwisko, klasa)
  ✓zawierać bibliografię (spis materiałów wykorzystanych przy tworzeniu prezentacji)
  Komisja oceni nadesłane prezentacje biorąc pod uwagę:

  ✓ wartość merytoryczną
  ✓ sposób zaprezentowania tematu
  ✓ jakość techniczną

  Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 31 marca 2022 roku na stronie internetowej szkoły .
  Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane. Przystąpienie do konkursu jest
  równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu.

  Organizator:
  Zespół Ekonomiczno-informatyczny

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram