Klaudia Kęska – zdobywczyni I nagrody w Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji”

Opublikowane 01.03.2022
Autor Elżbieta Mizio
Kategorie:
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Klaudia Kęska- uczennica Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik ekonomista zdobyła w swojej grupie wiekowej I nagrodę w Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji”. Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Łapach. Tematem konkursu były polskie rzeki – naturalne i historyczno - kulturowe dziedzictwo, przedstawienie piękna i majestatu rzek w różnych porach roku, ukazania jej form i zjawisk. Ukazanie różnych historii i tradycji przynależnych do danych regionów.
  Celem konkursu jest pobudzanie kreatywności i wrażliwości twórczej dzieci i młodzieży, poszerzanie wiedzy na temat otaczającego nas krajobrazu naturalnego – rzeki – jako obrazu tworzonego przez działalność pokoleń, a także kształtowanie świadomości ekologicznej, kulturalnej, historycznej oraz przynależności do tradycji regionu.

  Serdecznie gratulujemy Klaudii sukcesu!!!

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram