Technik Elektronik – zawód z przyszłością

Opublikowane 31.03.2022
Autor Elżbieta Mizio
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie to szkoła z tradycją która już od lat 70. kształci kolejne pokolenia fachowców w branży elektronicznej. Od tego czasu wiele się zmieniło i nie ma już dziedziny przemysłu która nie opierałaby się na elektronice. Przemysł elektroniczny jest jedną z najbardziej dynamicznych i najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki i ciągle brakuje na rynku specjalistów z tej branży.
  Dlaczego technik elektronik?
  Planując karierę zawodową zastanawiasz się czy warto wiązać swoją przyszłość z elektroniką? Elektronika obecna jest we wszystkich dziedzinach życia zapewniając nam rozrywkę, wygodę i bezpieczeństwo. Rozejrzyj się wokół siebie a zobaczysz wszechobecną elektronikę – smartfony, komputery, telewizję naziemną, kablową i satelitarną, sprzęt audiowizualny, kamery monitoringu, domofony, alarmy, automatykę budynkową czy chociażby sieci komputerowe dzięki którym masz dostęp do Internetu. Rozwój technologii od lat opiera się na elektronice. Bez urządzeń elektronicznych dziś już nie pojedzie samochód, nie poleci samolot, nie będą funkcjonowały biura, urzędy, sklepy, nie będzie też badań naukowych, czy aparatury medycznej ratującej życie…
  Głównym celem kształcenia w zawodzie technik elektronik jest przygotowanie szeroko wykwalifikowanej kadry specjalistów, posiadających wszechstronne i pożądane w obecnym świecie kompetencje i umiejętności. Elektronik potrzebny jest jako konstruktor, kontroler jakości, instalator, serwisant czy sprzedawca.
  Kwalifikacje zawodowe
  Obecnie RCEZ kształci w branży elektroniczno-mechatronicznej przyszłych techników elektroników w ramach pięcioletniego Technikum Zawodowego.
  Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
  ELM.02 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
  ELM.05 Eksploatacja urządzeń elektronicznych.
  W trakcie nauki przygotujemy Cię do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  • instalowania, konserwowania, użytkowania i naprawy urządzeń elektronicznych,
  • serwisu urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych,
  • montażu nowoczesnych instalacji alarmowych, kontroli dostępu, monitoringu, sieci komputerowych,
  • montażu instalacji telewizji naziemnej, satelitarnej i kablowej,
  • projektowania, montażu i programowania prostych układów mikroprocesorowych,
  • obsługi nowoczesnych programów do tworzenia i symulacji układów elektronicznych,
  • wykonywania oraz uruchamiania modeli oraz prototypów układów i urządzeń elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej,
  • diagnozowania stanu elementów, układów i urządzeń elektronicznych oraz naprawiania uszkodzonego sprzętu,
  • posługiwania się aparaturą pomiarową i diagnostyczną.

  Przygotowanie do egzaminów zawodowych odbywa się w pracowni która jest równocześnie ośrodkiem egzaminacyjnym. Uczysz się montażu urządzeń i instalacji na niedawno zakupionym wyposażeniu i z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi na których będziesz później zdawał egzamin. Taka sytuacja pozwala na spokojne przygotowanie się do egzaminów.
  Rozwijanie zainteresowań oraz zdobywanie dodatkowych umiejętności i wiadomości teoretycznych umożliwiają praktyki zawodowe, które uczniowie odbywają w lokalnych firmach instalatorskich, serwisach i zakładach usługowych branży elektronicznej.
  Dodatkowo nasi uczniowie mają możliwość zdobycia podstawowych uprawnień elektrycznych dzięki czemu po ukończeniu szkoły są w pełni przygotowani do podjęcia pracy zawodowej.
  Miejscem pracy techników elektroników są przede wszystkim zakłady przemysłu elektronicznego – produkcyjne, montażowe lub usługowe na stanowiskach konstruktorów, technologów, laborantów, konserwatorów, operatorów, kontrolerów jakości, instalatorów.
  Zawód ten daje również duże możliwości samorealizacji poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Nasi absolwenci z powodzeniem zajmują się wykonywaniem instalacji automatyki budynkowej, domofonowych, alarmowych, monitoringu pracując na własny rachunek oraz kierując zespołem.
  Po ukończeniu szkoły istnieje możliwość kontynuowania nauki w tym kierunku na wyższych uczelniach technicznych.

  Pociągają Cię nowe technologie? Fascynuje elektronika?
  Wybierz zawód z przyszłością - technika elektronika !

  Łukasz Najda

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram