Zasady kształcenia praktycznego dla zdających egzaminy w kształceniu zawodowym

Opublikowane 16.04.2021
Autor Elżbieta Mizio
  • Rok szkolny 2023-2024

  •  

  •  

  • Kronika szkoły

  • Od poniedziałku, 19 kwietnia br. uczniowie przystępujący do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec br., będą realizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) stacjonarnie, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.
    Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu dla tych uczniów mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram