XXXIV OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH

Opublikowane 11.12.2020
Autor Elżbieta Mizio
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • „Budowanie to bardzo piękna i ważna umiejętność,
  Zarówno w sensie dosłownym jak i przenośnym.
  Oby jak najwięcej ludzi potrafiło budować,
  I własne życie, i własny dom, i Polskę”
  22 maja 1991 r., dr Anna Radziwiłł – wiceminister Edukacji Narodowej

  W dniu 10 grudnia 2020 roku  odbyły się w naszej szkole, w formie on-line, zawody szkolne XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.  Organizatorem Olimpiady jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Adresatami są uzdolnienie uczniowie szkół zawodowych o profilu budowlanym.  Celem Olimpiady jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem, pogłębianie wiedzy i umiejętności budowlanych oraz lepsze przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia na kierunkach budowlanych szkół wyższych.

  Do zawodów szkolnych przystąpiło 8 uczniów z klasy drugiej i trzeciej  Technikum Zawodowego w zawodzie technik budownictwa. Uczniowie w ciągu 120 minut rozwiązywali zadania przygotowane przez Komitet Szkolny Olimpiady. Zadania zawierały treści podstaw programowych dla zawodów budowlanych,  uwzględniały również dziedziny kształcenia ogólnego, takie jak matematyka i fizyka.  Prace zostały sprawdzone  przez nauczycieli. Do zawodów okręgowych zgłoszono trzech uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki: Dariusza Wójcika, Michała Madejskiego, Igora Górzyńskiego.

  Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w zawodach szkolnych. Najlepszym życzymy dalszych sukcesów na zawodach okręgowych, które odbędą się w dniach 5 - 6 marca 2021 roku.

  Organizatorzy: Jadwiga Gębal, Wacława Katarzyna Pióro

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram