XXXI OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ: „KIM JESTEM? CHRZEŚCIJAŃSKIE SPOJRZENIE NA CZŁOWIEKA.”

Opublikowane 08.12.2020
Autor Elżbieta Mizio
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Dnia 2  grudnia 2020 roku odbył się w naszej szkole on - line I etap XXXI OLIMPIADY TEOLOGII KATOLICKIEJ pod hasłem: „KIM JESTEM? CHRZEŚCIJAŃSKIE SPOJRZENIE NA CZŁOWIEKA.” Organizatorem Olimpiady jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie. Adresatami olimpiady są uczniowie szkół średnich z całego kraju. Olimpiada ta organizowana jest w RCEZ już dziesiąty raz. W tegorocznym etapie szkolnym wzięły udział 3 uczennice z klasy 3 Technikum Ekonomicznego. Uczestniczki konkursu rozwiązywały w ciągu 45 minut test (jednokrotnego i wielokrotnego wyboru) oraz udzielały odpowiedzi na otwarte pytania, określające stopień przyswojenia wiadomości na podstawie wskazanych lektur przez organizatora. Mogły one uzyskać z testu  maksymalnie 52 punktów.

  Zwyciężczynią szkolnego etapu XXXI Olimpiady Teologii Katolickiej została uczennica Szczęch Karolina – zdobyła ona 32 punkty, co stanowi 61,5 % wszystkich punktów. Najwyższa liczba punktów wśród uczestników, uprawnia ją do udziału w diecezjalnym etapie olimpiady.  Zwycięstwo Karoliny jest już jej drugim zakwalifikowaniem się do kolejnego etapu olimpiady, gdyż w 2018 roku również zdobyła najwyższą liczbę punktów. Serdecznie gratulujemy Karolinie Szczęch i życzymy dalszych sukcesów na etapie diecezjalnym, który odbędzie się 3 marca 2021 roku w Lublinie.

  Anna Pankowska - Słomka

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram