XIII edycja konkursu savoir –vivre

Opublikowane 01.06.2021
Autor Ilona Puła
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Savoir-vivre to coś więcej niż sztywny zbiór zasad, reguł i wzorów zachowań. Znajomość i przestrzeganie reguł obyczajowych, zachowanie się zgodne z regułami dobrego wychowania bardzo przydaje się w życiu zarówno zawodowym, jak i osobistym oraz w kontaktach towarzyskich. Kształtowanie norm i zasad postępowania moralnego jest sprawą bardzo trudną. Dużym wyzwaniem jest nauczenie młodego człowieka dyscypliny i dobrego zachowania. Jak zachować dobre maniery i wychowanie na co dzień, poprawne zachowanie w różnych sytuacjach, etykietę na oficjalnych spotkaniach i przy innych okazjach? Na te i podobne pytania szukaliśmy odpowiedzi już w XIII edycji konkursu savoir –vivre. 
  Ze względu na ograniczenia związane z pandemią regulamin konkursu został zmodyfikowany do 2 konkurencji: testu wiedzy oraz  prezentacji, filmu, scenki o dobrym zachowaniu w formie elektronicznej.
  W konkursie uczestniczyło 8 zespołów klasowych. To uczniowie zarówno Technikum Zawodowego, jak i Branżowej Szkoły I stopnia nr 1, kształcący się w różnych zawodach np.: technik budownictwa, technik elektronik, technik mechanik, technik ekonomista, fryzjer, kucharz małej gastronomii, monter zabudowy i robót wykończeniowych, piekarz, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych. Skład komisji to: wicedyrektor Magdalena Guz wraz z nauczycielami: Elżbietą Rola, Urszulą Martyniuk.

  Uczestnicy rozwiązywali test wiedzy, który sprawdzał zdobytą w szkole wiedzę z zakresu dobrych manier, znajomości obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzecznościowych obowiązujących w danej grupie. Ponadto uczniowie, zgodnie z duchem czasu i umiejętnością posługiwania się nowoczesnymi technologiami w codziennym życiu, przygotowali plakat lub prezentację, przedstawiający właściwe zachowanie w różnych sytuacjach. Wykonane prace, przesłane w formie elektronicznej, zostały ocenione przez komisję a punkty otrzymane za konkurencję dołączone zostały do ogólnej sumy punktów.

  W konkursie wzięło udział 32 uczniów. Najlepiej ze wszystkimi zadaniami poradzili sobie uczniowie:
  I miejsce: Łukasz Buczyński klasa 1Tek
  II miejsce: Paweł Kozyra klasa 1t
  III miejsce:  Piotr Cymerman klasa 1TE

  Wszyscy uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie, twórczość i kreatywność.

  Elżbieta Rola

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram