Uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej wśród stypendystów Prezesa Rady Ministrów

Opublikowane 26.11.2020
Autor Elżbieta Mizio
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • W listopadzie 2020 roku wyróżniającym się uczniom szkół średnich przyznano Stypendia Prezesa Rady Ministrów. Wśród uhonorowanych znalazło się dwoje uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej: Katarzyna Dudek z klasy IV Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik ekonomista oraz Jakub Gdula z klasy II Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik budownictwa.

  Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej i  uzyskują najwyższą w szkole średnią ocen oraz wykazują szczególne uzdolnienia w przynajmniej jednej dziedzinie wiedzy.

  Katarzyna Dudek uzyskała w roku szkolnym 2019/2020 najwyższą w szkole średnią ocen, która wyniosła 5,45. Kasia interesuje się szczególnie przedmiotami zawodowymi z dziedziny ekonomii, z których otrzymuje oceny celujące. Brała udział w wielu konkursach przedmiotowych z dziedziny wiedzy ekonomicznej, wiedzy o prawach konsumenta czy ubezpieczeniach społecznych. Uczestniczyła także w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych pod patronatem Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Edukacji Narodowej i Nauki. Reprezentowała również szkołę w Konkursie Matematycznym „Matematyka w technice dla technika” organizowanym przez Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie we współpracy z Politechniką Lubelską. Kasia uczestniczy również aktywnie w życiu szkoły, należy do samorządu klasowego.

  Jakub Gdula uzyskał w roku szkolnym 2019/2020 średnią ocen 5,22, z czterech przedmiotów otrzymał oceny celujące, a z pozostałych bardzo dobre.  Jakub interesuje się matematyką – brał udział w konkursie „Łamigłówki matematyczne” oraz przedmiotami zawodowymi. Angażuje się w życie szkoły, bierze udział w uroczystościach i imprezach szkolnych.

  Osiągnięcia Kasi i Jakuba zostały docenione również przez władze Powiatu Lubartowskiego. Oboje uzyskali Stypendia Starosty Lubartowskiego za osiągnięcia w dziedzinie nauki za I  i II semestr roku szkolnego 2019/2020.

  Jesteśmy bardzo dumni z sukcesu naszych uczniów - Kasi i Jakubowi gratulujemy otrzymania tak zaszczytnego wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów naukowych oraz rozwijania swoich zainteresowań i pasji.

  Dyrekcja i Grono Pedagogiczne RCEZ

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram