SZKOLNY KONKURS Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Opublikowane 10.05.2021
Autor Elżbieta Mizio
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Cele konkursu:

  1. Rozbudzanie zainteresowań uczniów
  2. Motywowanie uczniów do samodzielnego pogłębiania wiedzy z Podstaw przedsiębiorczości
  3. Stworzenie płaszczyzny do pozytywnej rywalizacji

  Regulamin konkursu:

  1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I, II, III Technikum oraz II, III Szkoły Branżowej.
  2. Zgłoszenie udziału w konkursie przyjmują pani Marta Fąk, Marta Wronowska oraz pan Jacek Bednarski do dnia 17 maja 2021r.

  Chęć przystąpienia do eliminacji należy zgłaszać mailowo (marta.fak@rcez.lubartow.pl; marta.wronowska@rcez.lubartow.pl; jacek.bednarski@rcez.lubartow.pl). Można również przekazać informację nauczycielom Podstaw przedsiębiorczości i wychowawcom klas, którzy skontaktują się z organizatorami. 

  3. Jednoetapowy konkurs z PP odbędzie się w dniu 19 maja 2021r. o godzinie 11.50 poprzez Classroom.
  4. Arkusz konkursowy zawiera 50 zadań jednokrotnej odpowiedzi,  za rozwiązanie których można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Tematyka konkursu obejmuje zakres materiału, omawiany na zajęciach lekcyjnych. Czas na rozwiązanie testu wynosi 60 minut.

  Wyniki konkursu zostaną podane 21 maja 2021r.

  5. Przewodniczącą konkursu jest pani Marta Fąk.
  6. Za zajęcie I, II i III miejsca przewidziane są nagrody, które zostaną wręczone podczas zakończenia roku szkolnego. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów uczestnicy konkursu zajmują równorzędne miejsce i nagrodę.

  Życzymy powodzenia!

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram