STYPENDYŚCI STAROSTY Z RCEZ

Opublikowane 21.02.2021
Autor Elżbieta Mizio
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Dziesięcioro najzdolniejszych uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej otrzymało Stypendia Starosty Lubartowskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki w I semestrze roku szkolnego 2020/2021. Wśród wyróżnionych uczniów znaleźli się: Oliwia Karczmarz, Katarzyna Dudek, Karolina Bartkowicz, Jakub Gdula, Monika Tołubińska, Alicja Gozdal, Izabela Kulesza, Karolina Szczęch, Milena Wlazły, Kaja Wysokińska.

  Stypendium przyznawane jest na okres jednego semestru, a uzyskać je mogą uczniowie, którzy osiągnęli średnią ocen co najmniej 5,0 i uzyskali wzorową ocenę z zachowania, uzyskali czołowe miejsca w konkursach i olimpiadach przedmiotowych czy konkursach artystycznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

  Naszym stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce. Jednocześnie zapraszamy do Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej absolwentów szkół podstawowych, którzy chcą zdobyć ciekawy zawód, uczyć się w nowoczesnych pracowniach, a przy tym rozwijać swoje zainteresowania i pasje.

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram