Oliwia Karczmarz - drugie miejsce w IV edycji konkursu fotograficznego GRZYBY – SKARBY NATURY

Opublikowane 14.01.2021
Autor Elżbieta Mizio
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Oliwia Karczmarz - uczennica klasy trzeciej Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik ekonomista zajęła drugie miejsce w  IV edycji konkursu fotograficznego pod tytułem Grzyby – skarby natury, organizowanego przez Wojewódzką Stację Sanitarno -  Epidemiologiczną w Lublinie.

  Celem konkursu było podniesienie wiedzy na temat zasad bezpiecznego grzybobrania, kształtowanie postawy szacunku i podziwu dla przyrody, a także wzbudzenie zainteresowania młodzieży bogactwem przyrody, w szczególności różnorodnością grzybów orazkształtowanie poczucia wrażliwości, umiejętności obserwacji i fotografowania natury.

  Oliwia samodzielnie wykonała fotografię purchawki chropowatej – grzyba pospolicie występującego w Lasach Kozłowieckich – w jego naturalnym środowisku. Następnie wykonała plakat informacyjny, który ma służyć rozpowszechnianiu wiedzy na temat grzybów i ich charakterystycznych cech. Plakat zachęca do bezpiecznego grzybobrania oraz zawiera podstawowe informacje: czy jest to grzyb trujący, jadalny, niejadalny.

  Gratulujemy Oliwii i życzymy dalszych sukcesów.

  Katarzyna Malczewska

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram