Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich - etap okręgowy

Opublikowane 12.03.2021
Autor Ilona Puła
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Dnia 11 marca 2021r. uczennice RCEZ w Lubartowie uczestniczyły w etapie okręgowym VI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Etap  ten odbył się w Zespole Szkół nr 1 w Lublinie. Szkołę reprezentowały uczennice, które osiągnęły najlepsze wyniki w pierwszym etapie eliminacji: Karolina Szczęch i Małgorzata Romańczuk z klasy 3TEk, Klaudia Guz z klasy 2THEkb oraz Kinga Kiliańska z klasy 2THEka.

  W bieżącym roku szkolnym temat wiodący Olimpiady brzmi: „Kryzys jako zjawisko ekonomiczne w teorii i praktyce gospodarowania”. Dodatkowo obowiązuje problematyka ogólna oparta na podstawach programowych przedmiotów zawodowych w technikach  kształcących w zawodach technik ekonomista i technik handlowiec oraz na podstawowych kanonach kultury ekonomicznej.

  Udział w olimpiadzie dał uczennicom możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i zwiększył motywację do doskonalenia umiejętności zawodowych. Laureaci i finaliści Olimpiady w wymienionych zawodach będą zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Finał ogólnopolski Olimpiady zaplanowano na 23 kwietnia 2021r.

  Naszym uczennicom gratulujemy udziału w eliminacjach okręgowych i trzymamy kciuki za awans do kolejnego etapu!

                                                                                                            Marzena Foltyn

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram