Majowa Akcja Poboru Krwi w RCEZ

Opublikowane 26.05.2021
Autor Dominika Gdula
  • Rok szkolny 2023-2024

  •  

  •  

  • Kronika szkoły

  • W dniu 25 maja odbyła się Majowa Akcja Poboru Krwi w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie zorganizowana we współpracy z Panem Jarosławem Krupką i klubem HDK PCK Lewart. Honorowy Patronat nad Akcją objęła Starosta Lubartowski pani Ewa Zybała. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie reprezentował z-ca dyrektora pan Grzegorz Fiedorowicz. Akcja cieszyła się dużym powodzeniem, 24 osoby oddały krew, w tym 11 osób po raz pierwszy, w sumie oddano 10,8 l krwi.

    Wszystkim Honorowym Krwiodawcom SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram