Literackie i plastyczne sukcesy uczniów RCEZ

Opublikowane 19.12.2020
Autor Elżbieta Mizio
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • "Każdy może być Aniołem" – takie hasło towarzyszyło IX Wojewódzkiemu Konkursowi Literackiemu i Plastycznemu "Mój Anioł"
  organizowanemu przez Młodzieżowy Dom Kultury w Krasnymstawie
  pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty i Starosty Krasnostawskiego.

  W Konkursie doceniony i nagrodzony został talent plastyczny i literacki uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej. Karol Borzęcki z klasy II Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik mechanik nagrodzony został za opowiadanie zatytułowane "Aniołowie". W kategorii plastycznej nagrodę uzyskał Patryk Panek z klasy II Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik elektronik za rysunek przedstawiający samotnego anioła.

  Zdjęcie nagrodzonej pracy plastycznej>>

  Konkurs miał na celu odkrywanie młodych talentów oraz stworzenie im możliwości publicznej prezentacji swojej twórczości, inspirowanie młodzieży do własnej pracy twórczej, rozwijanie wrażliwości i poczucia piękna. W obecnym trudnym czasie zagrożenia zdrowia i życia organizatorzy zachęcali do  zwrócenia szczególnej uwagi na właściwe postawy społeczne i obywatelskie każdego człowieka, poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, a także ukazania wysoce moralnych postaw godnych  naśladowania. Konkurs cieszył się wielką popularnością wśród uczniów całego województwa lubelskiego, o czym świadczy fakt, że wpłynęło na niego blisko siedemset  prac plastycznych oraz ponad osiemdziesiąt prac literackich - poetyckich i prozatorskich.

  Uczniowie RCEZ po raz kolejny udowodnili, że okres pandemii to nie tylko nauka zdalna, ale również czas na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań.

  Opiekunem uczniów jest nauczyciel języka polskiego w RCEZ Agnieszka Sachar.

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram