Konkurs Wiedzy o Zdrowym Stylu Życia

Opublikowane 08.04.2021
Autor Agnieszka Sachar
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Dnia 7 kwietnia 2021 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej odbyły się w formie zdalnej obchody Światowego Dnia Zdrowia. Tego dnia przeprowadzono Konkurs Wiedzy o Zdrowym Stylu Życia. Wzięło w nim udział dwudziestu uczniów z klas pierwszych Technikum Zawodowego, Branżowej Szkoły I stopnia oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie rozwiązać test wiedzy, składający się z 30 pytań.

  Podstawowym celem konkursu była profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia.

  Cele konkursu obejmowały następujące zagadnienia: promowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie świadomości i postaw na temat niebezpieczeństw i zagrożeń, budowanie wśród młodzieży poczucia własnej wartości oraz umiejętności wyrażania postaw asertywnych, rozwijanie zainteresowań i pasji wśród młodzieży oraz kształtowanie u niej prozdrowotnych postaw i zachowań.

  Konkurs był jednoetapowy i otwarty dla uczniów wytypowanych przez wychowawców klas, ze szczególnym uwzględnieniem osób, których zainteresowania związane są z profilaktyką zdrowia.

  Tematyka konkursu obejmowała: problematykę zdrowia psychicznego, zdrowego stylu życia, profilaktykę HIV/AIDS, bezpieczeństwa w sieci, profilaktykę COVID-19, stosowania środków psychoaktywnych i ich destrukcyjnego wpływu na zdrowie, kwestie poczucia własnej wartości, umiejętności podejmowania decyzji i kształtowania asertywności, zagadnienia związane z kreatywnym spędzaniem wolnego czasu, zachęcenie uczniów do zapoznania się z zagadnieniami zdrowego odżywiania, kształtowanie nawyków racjonalnego żywienia oraz uświadomienie korzyści płynących ze stosowania zdrowej diety. Ważnym aspektem konkursu było uświadomienie uczniom negatywnego wpływu niewłaściwych praktyk żywieniowych na funkcjonowanie organizmu oraz propagowanie wiedzy o zdrowym żywieniu. Treści tematyczne zostały przedstawione na zajęciach z wychowawcą przeprowadzonych ze wsparciem pedagoga szkolnego.

  Nikogo dzisiaj nie trzeba przekonywać, że warunkiem sprawnego funkcjonowania naszego organizmu i zachowania zdrowia jest przestrzeganie zasad zdrowego stylu życia oraz dbałość o zdrowie psychiczne. Wszyscy wiemy, jak ważne dla człowieka jest zdrowie oraz dobra forma fizyczna i psychiczna. Jednak mimo iż większość z nas wie, co szkodzi zdrowiu, a co mu służy, nie czyni zbyt wiele, by na długie lata zachować dobrą kondycję fizyczną i psychiczną. Nasze zdrowie zależy od nas samych i naszym obowiązkiem jest nabycie wiedzy o tym, jak o nie dbać.

  Szkoła jest doskonałym miejscem do przekazywania uczniom tak ważnej wiedzy i kształtowania właściwych nawyków.

  Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

  I miejscePiotr Nowak, Łukasz Buczyński - klasa 1TEk - 27 punktów

  II miejsceKlaudia Kęska - klasa 1TEk - 26 punktów

  Laureaci konkursu otrzymali pochwały od wicedyrektor Magdaleny Guz, zaś pozostali uczestnicy pochwały od komisji konkursowej.

  Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i gratulujemy wyników.

  Komisja Konkursowa: Magdalena Guz, Elżbieta Rola, Ilona Puła

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram