Komunikat dla uczniów i rodziców

Opublikowane 16.01.2021
Autor Ilona Puła
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Od 18 stycznia zostaje przedłużone zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych z wyjątkiem:

  zajęć praktycznych - Wychowawcy poinformują uczniów o formach, terminie, warunkach organizacji zajęć praktycznych prowadzonych stacjonarnie.

  - praktycznej nauki zawodu u pracodawców - Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nadal mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

  - konsultacji dla maturzystów - Wychowawcy przekażą szczegółowy harmonogram konsultacji.

  Podstawa prawna:Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  Dyrekcja RCEZ w Lubartowie

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram