Klaudia Kęska nagrodzona w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”

Opublikowane 11.05.2021
Autor Agnieszka Sachar
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Po raz kolejny plastyczny talent Klaudii Kęski – uczennicy klasy I Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik ekonomista doceniony został na arenie ogólnopolskiej.

  Klaudia otrzymała II nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa im. Królowej Korony Polskiej w Kłodnem oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu, zaś patronat honorowy nad nim objął Małopolski Kurator Oświaty.

  Celem konkursu była przede wszystkim popularyzacja twórczości poetek obozowych z KL Ravensbrück oraz prozy poobozowej na bazie wspomnień byłych więźniarek tegoż obozu, propagowanie wśród młodego pokolenia postawy miłości Ojczyzny, zwrócenie uwagi na związek pomiędzy literaturą, a życiem kraju i narodu, zapoznanie z losami więźniarek, aby pamięć o ich martyrologii przetrwała w pamięci kolejnych pokoleń, a także promowanie utalentowanej młodzieży i zachęcanie do pracy twórczej i doskonalenia warsztatu plastycznego.

  Bardzo cieszymy się z kolejnego, tak wielkiego sukcesu Klaudii i gratulujemy uzyskania nagrody.

  konkurs

  Agnieszka Sachar

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram