Happening „Promyki stawiają na Słońce”

Opublikowane 24.06.2021
Autor Agnieszka Sachar
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • W dniu 23 czerwca 2021r. odbył się happening pod hasłem „Promyki stawiają na Słońce”. Został on zorganizowany przez grupę uczniów biorących udział w konkursie badawczym „Postaw na Słońce”. Konkurs ma na celu rozpowszechnienie wiedzy o mikroinstalacjach OZE (Odnawialne Źródła Energii), czyli urządzeniach, pozwalających wytwarzać energię elektryczną we własnym zakresie na swój użytek. Główny organizator konkursu - Fundacja Banku Ochrony Środowiska - szczególny nacisk kładzie na fotowoltaikę, czyli technologię przetwarzania energii słonecznej na elektryczną. Uczestnicy projektu uświadamiali innych, że pozyskiwanie energii w tradycyjny sposób, czyli przez spalanie węgla, niesie ze sobą niezwykle szkodliwe dla środowiska skutki, ze zmianami klimatycznymi i smogiem na czele. Wierzymy, że zmiana sposobu wytwarzania energii w Polsce, w tym przejście na mikroinstalacje OZE, przyczyni się do poprawienia stanu środowiska.

  Konkurs „Postaw na Słońce” składał się z dwóch etapów. Zadaniami konkursowymi etapu pierwszego było zebranie grupy uczniów, którzy zdobędą rzetelną wiedzę na ten temat. Grupa „Promyki” składa się z uczniów klas drugich Technikum Zawodowego kształcących w zawodach technik ekonomista, technik handlowiec, technik elektronik i technik mechanik i liczy 7 osób oraz opiekuna Katarzyny Malczewskiej. Podczas realizacji tego etapu uczniowie zapoznali się z różnymi źródłami pozyskiwania energii oraz przeanalizowali, które źródła energii są najbardziej korzystne dla środowiska naturalnego. W drugim etapie konkursu uczniowie podzielili się zdobytą wiedzą z kolegami ze szkoły, a także z mieszkańcami swojej okolicy. Wiedzę swoją przedstawili w formie prezentacji PowerPoint oraz krótkiego quizu i zaprezentowali ją zdalnie oraz zorganizowali happening dla okolicznych mieszkańców.

  Katarzyna Malczewska

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram