Stypendium marszałkowskie dla uzdolnionych uczniów

Opublikowane 13.12.2019
Autor Ilona Puła
  • Rok szkolny 2023-2024

  •  

  •  

  • Kronika szkoły

  • W środę, 11 grudnia br. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyła się druga część uroczystości wręczenia stypendiów marszałka województwa lubelskiego dla 500 szczególnie uzdolnionych uczniów. Łącznie w ramach dwóch programów stypendia otrzymało 1000 młodych osób ze 169 szkół na kwotę 4 milionów złotych. Nasze uczennice Izabela Kulesza z klasy 3Tek i Magdalena Podleśna z klasy 4Tek reprezentowały naszą szkołę. Program stypendialny – „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim oraz w roku szkolnym 2019/2020 kontynuują naukę w szkołach zawodowych – w branżowych szkołach I stopnia i klasach zasadniczych szkół zawodowych, technikach i szkołach policealnych – z wyłączeniem szkół dla dorosłych. W ramach programu Zarząd Województwa Lubelskiego przyznał 500 stypendiów. Stypendia podzielono następująco: 435 stypendiów dla uczniów techników, 32 stypendia dla uczniów branżowych szkół I stopnia i 33 stypendia dla uczniów/słuchaczy szkół policealnych. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy, od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r., w kwocie 4 000 PLN, tj. 400 zł miesięcznie. Projekty realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Galę uświetnił pokaz tańca grupy tanecznej usd, który podobał się publiczności.

    Gratulujemy naszym laureatkom.

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram