Małgorzata Abramik - „Lider Wiedzy i Ochrony Środowiska”

Opublikowane 09.12.2019
Autor Ilona Puła
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • W dniu 4 grudnia 2019 r. w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu odbyła się Wojewódzka Gala wręczenia stypendiów, w ramach Programu Stypendialnego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie „Lider Wiedzy i Ochrony Środowiska”. Do programu, adresowanego do uczniów i nauczycieli liceów ogólnokształcących i techników, przystąpiło 46 szkół z województwa lubelskiego. Formalne i merytoryczne wymagania określone w Regulaminie Programu wypełniło 35 uczniów, otrzymując tym samym tytuł „Lidera wiedzy i ochrony środowiska” oraz jednorazowe stypendium. Wśród stypendystów jest uczennica naszej szkoły Małgorzata Abramik z klasy 2TEk, której opiekunem była Katarzyna Malczewska.
  Organizatorami Gali byli Lubelski Kurator Oświaty p. Teresa Misiuk oraz Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie p. Grzegorz Grzywaczewski, którzy wręczyli stypendystom specjalne certyfikaty i dyplomy potwierdzające otrzymanie stypendium. Podziękowali też dyrektorom szkół, które przystąpiły do Programu. Wszyscy laureaci otrzymali ponadto okolicznościowe upominki z rąk p. Jarosława Szymańskiego Dyrektora Poleskiego Parku Narodowego.
  Wyjątkowego charakteru całemu przedsięwzięciu nadały merytoryczne (artystyczno-edukacyjne) wystąpienia: młodzieży III Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Zamościu, prezentującej uroki Roztocza, p. Marka Tokarzewskiego Adiunkta Poleskiego Parku Narodowego ds. edukacji i udostępniania parku, odkrywającego tajemnice zwierząt Poleskiego Parku Narodowego; prof. Małgorzaty Wójcik Prodziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie, mówiącej o komunikacji w świecie roślin oraz p. Rafała Sieka ze Stowarzyszenia Fotografików Przyrody, który w trzech, zapierających dech w piersiach, odsłonach zaprezentował „spektakle lubelskiej przyrody”.

  Katarzyna Malczewska

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram