Zajęcia profilaktyczne w klasach pierwszych

Opublikowane 20.03.2019
Autor Ilona Puła
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • We wszystkich klasach pierwszych naszej szkoły pedagodzy przeprowadzili z uczniami zajęcia edukacyjno-informacyjne w ramach następujących programów:

  1. "Podstępne WZW". Program ten, przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, jest odpowiedzią na pojawiające się wciąż nowe przypadki zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu B i C. W celu przeciwdziałania tej chorobie konieczne jest kształtowanie u młodzieży zachowań prozdrowotnych. Podczas prowadzonych aktywnymi metodami zajęć uczniowie nauczyli się: jak rozpoznać objawy zakażenia, jak unikać sytuacji narażenia na zakażenie oraz jakie są możliwości leczenia WZW. Z analizy ankiet wypełnionych podczas zajęć wynika, że uczestnicy programu uświadomili sobie jak dużym zagrożeniem jest wirusowe zapalenie wątroby.
  2. „Znamię? Znam je!” program, który  ma zachęcać uczniów do regularnego badania skóry oraz przestrzegania podstawowych zasad ochrony przez czerniakiem. Oprócz tego uczniowie dowiadują się kto jest najbardziej narażony na ten rodzaj nowotworu oraz na co powinni zwracać uwagę podczas obserwacji własnych znamion (słynne cechy charakterystyczne „ABCDE” podejrzanych znamion).

  Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej kampanii, na której można znaleźć ciekawy filmik i quiz interaktywny, dzięki któremu można sprawdzić zdobytą wiedzę na temat czerniaka.

  1. „ARS, czyli jak dbać o miłość”. Inicjatywa realizowana jest w ramach projektu: „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Wyjątkowość programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” polega na nowoczesnym  podejściu do profilaktyki uzależnień, opartym o wartości uznawane przez młodych ludzi. Głównym celem programu jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez młodzież (np. alkoholu, tytoniu, narkotyków i dopalaczy), także w kontekście przyszłych ról rodzicielskich.

  Zajęcia były także okazją do refleksji nad odpowiedzialnością w zakresie własnych zachowań zdrowotnych.

  Elżbieta Rola

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram