XXVII Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

Opublikowane 19.12.2018
Autor Ilona Puła
Galeria:
 • Rok szkolny 2022-2023

 •  

 • Galerie

 •  

 • Kronika szkoły

 • 19 grudnia 2018 roku w bursie szkolnej w Lubartowie odbył się etap rejonowy Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. Konkurs rozgrywany był w dwóch kategoriach:

  I – kategoria (dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów).

  II – kategoria dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu lubartowskiego.

  Młodzież miała za zadanie rozwiązać test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań. Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy 2TB Bartosz Karczewski.

  Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia to ogólnopolski konkurs dla tych, którzy wiedzą, jak zdrowo i aktywnie żyć. Uczestnicy Olimpiady muszą wykazać się wiedzą dotyczącą zdrowego odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom, ekologii oraz znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy.

  Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez:

  - rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną;

  - prowadzenie edukacji dot. czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów ochrony zdrowia;

  - inspirowanie młodzieży do podejmowania na terenie szkoły lub poza nią różnych działań promujących zdrowy styl życia.

  Elżbieta Rola

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram