WYJĄTKOWE ŚWIĘTO EDUKACJI W RCEZ

Opublikowane 15.10.2018
Autor Ilona Puła
 • Rok szkolny 2022-2023

 •  

 • Galerie

 •  

 • Kronika szkoły

 • 12 października 2018r. na długo zostanie w pamięci i w sercach osób, które wzięły udział w uroczystości, jaka odbyła się tego dnia w murach Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie. Powodów do świętowania było w tym roku wiele. Tradycyjne obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej i ślubowanie uczniów klas pierwszych. Uczciliśmy także kolejną rocznicę działania naszej szkoły oraz zakończenie remontu i doposażenia Centrum Kształcenia Praktycznego. Była to wspaniała okazja, aby w uroczystej atmosferze przypomnieć sobie historię naszej placówki, spotkać wielu pracowników szkoły, absolwentów, przypomnieć tych, którzy odeszli.

  Szkolne progi przywitały znakomitych gości, specjalnie przygotowaną na tę okazję, wyjątkową dekoracją. Na korytarzach czas jakby stanął w miejscu. Stare kroniki ze zdjęciami i historią działalności różnych szkolnych organizacji, na tablicach czarno-białe zdjęcia przedstawiające blisko stuletnią historię placówki. Były puchary, dyplomy, medale, które uczniowie zdobywali w konkursach, olimpiadach i turniejach sportowych.

  Wśród przybyłych gości byli Ksiądz Kanonik Andrzej Sarna, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Pan Krzysztof Paśnik, Starosta Powiatu Lubartowskiego Pan Fryderyk Puła, Wicestarosta Pan Kazimierz Sysiak, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Henryk Zdunek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Grzegorz Poznański, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie Pan Ryszard Smerdel, Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie Pani Anna Wójtowicz, Dyrektor Zespołu Szkół w Kocku Pani Ewa Guz, Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie Pani Jolanta Tomasiewicz, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubartowie Pani Lilla Jedut, Dyrektor Bursy Szkolnej w Lubartowie Pani Iwona Sławińska. Obecni byli również absolwenci, rodzice, uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły. Przybyli także emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły.

  Uroczystość poprowadzili Jacek Bednarski i Mariusz Puła. Przedstawili oni zarys historii szkoły, ilustrowany prezentacją multimedialną, dzięki której zgromadzeni mogli dokładnie zobaczyć, w jaki sposób zmieniała ona swoje oblicze od początku istnienia aż po dzień dzisiejszy.

  Uroczystość oficjalnie rozpoczęła Dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie Pani Hanna Borzęcka. Pani Dyrektor przedstawiła zgromadzonym sylwetki swoich poprzedników oraz powitała przybyłych gości.

  Jako pierwszy głos zabrał Starosta Powiatu Lubartowskiego Pan Fryderyk Puła, podkreślając, że szkoła stale podejmuje działania, aby nadążać za potrzebami rynku pracy, czego  wyrazem jest zmodernizowana baza dydaktyczna, dzięki której uczniowie będą mogli w jeszcze wyższym stopniu rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania. Pan Starosta nadmienił także, że szkoła i jej absolwenci mają bardzo duży wkład w życie publiczne całego regionu. Szczególnie ciepłe słowa skierował do emerytów, wspominając czasy ich pracy w szkole.  Na ręce Pani Dyrektor Pan Starosta wraz z Wicestarostą, Panem Kazimierzem Sysiakiem, złożyli życzenia dalszych sukcesów, wiary, cierpliwości, niegasnącego zapału, a przede wszystkim satysfakcji z pracy zawodowej oraz uznania i szacunku ze strony wychowanków i rodziców, a także przekazali pamiątkowy album „Drogi do niepodległości”.

  Następnie głos zabrał Pan Krzysztof Paśnik, reprezentujący Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Sławomira Sosnowskiego. Mówiąc o szkole, wspominał lata w niej spędzone. Podkreślił, iż Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie jest przestrzenią do realizacji marzeń i planów oraz miejscem, gdzie rodzą się nowe talenty.

  Kolejny zabrał głos Ksiądz Kanonik Andrzej Sarna, wyraził przekonanie, iż najważniejszym elementem edukacji jest zachowanie człowieczeństwa i umiejętność odróżniania dobra od zła. Życzył on całej społeczności szkolnej, aby podążała za dobrem.

  Po wystąpieniach zaproszonych gości, przyszedł czas na ślubowanie, które poprowadzili Anna Dawidziuk i Sebastian Szydłowski. Przedstawiciele klas pierwszych Technikum Zawodowego i Branżowej Szkoły I Stopnia, wypowiedzieli rotę ślubowania w obecności sztandaru szkoły, a następnie potwierdzili złożone przyrzeczenie podpisem w kronice szkoły.

  Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna przygotowana przez uczniów pod kierunkiem nauczycielek języka polskiego: Pani Joanny Lipskiej i Pani Agnieszki Sachar. Przedstawienie w humorystyczny sposób przybliżyło zgromadzonym historię placówki, a także kierunki kształcenia, prowadzone przez szkołę. Młodzi aktorzy doskonale odegrali swoje role, co potwierdziły gromkie brawa publiczności.

  Podsumowując część oficjalną, prowadzący podkreślili, że historia to nie tylko lata minione, ale tworzy się ona stale, a szkoła to nie budynek tylko ludzie, dzięki którym mogą rozwijać się młode talenty. Podziękowali wszystkim przybyłym gościom i zaprosili  do zwiedzania wystawy „Historia szkoły” oraz Centrum Kształcenia Praktycznego zmodernizowanego w ramach projektu „Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.

  Katarzyna Syta – Wasak

  Część zdjęć w galerii udostępniona dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa Onyszko.

  Galeria>>

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram