Wyjazd edukacyjny klasy 1TM

Opublikowane 05.04.2019
Autor Ilona Puła
Galeria:
  • Rok szkolny 2023-2024

  •  

  •  

  • Kronika szkoły

  • Dnia 3 kwietnia 2019 r. klasa pierwsza Technikum Zawodowego uczestniczyła – pod opieką p. Iwony Mocior i p. Marzeny Foltyn – w wyjeździe do Lublina. Wycieczka miała charakter dydaktyczny i uzupełniała treści realizowane na lekcjach historii. Na początku grupa udała się do Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”. Tu przykuły uwagę fakty i ciekawostki, które podawał pan przewodnik.  Uczniowie poznali historię budynku (w okresie przedwojennym pełniącego funkcję Urzędu Ziemskiego), który z chwilą przejęcia gmachu przez gestapo - w roku 1940 -  został przebudowany i dostosowany do zadań i potrzeb Geheime Staatspolizei. Parter i piętra przeznaczone zostały na biura, gdzie m.in. przeprowadzane były przesłuchania, natomiast piwnice przebudowano, tworząc w nich cele więzienne. Jak się dało zaobserwować, zebrani byli niezmiernie zainteresowani tym, co zobaczyli i usłyszeli na temat miejsca kaźni. Następnie grupa udała się do  kina Cinema City, by obejrzeć film Przemytnik. Na zakończenie trzeba podkreślić, że wyjazd był przepełniony trudnymi - jednak koniecznymi, by lepiej rozumieć historię Polski - treściami.

    Opracowała Iwona Mocior

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram