Uczniowie RCEZ w VI Edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości

Opublikowane 18.12.2018
Autor Ilona Puła
Galeria:
 • Rok szkolny 2022-2023

 •  

 • Galerie

 •  

 • Kronika szkoły

 • W dniu 14 grudnia 2018r. uczniowie z czwartej i trzeciej klasy Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik ekonomista - Beata Osuch, Damian Malaca, Magdalena Podleśna i Mateusz Czeladka wzięli udział w VI Edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości Dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych organizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych Polskich Oddział Okręgowy w Lublinie oraz Zespół Szkół Nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie. Konkurs był objęty patronatem honorowym przez Prezydenta Miasta Lublin, Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

  W dniu 14 grudnia 2018r. uczniowie z czwartej i trzeciej klasy Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik ekonomista - Beata Osuch, Damian Malaca, Magdalena Podleśna i Mateusz Czeladka wzięli udział w VI Edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości Dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych organizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych Polskich Oddział Okręgowy w Lublinie oraz Zespół Szkół Nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie. Konkurs był objęty patronatem honorowym przez Prezydenta Miasta Lublin, Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.W Konkursie wzięło udział około 50 najlepszych uczniów z 10 szkół ekonomicznych z Lublina i innych miast województwa lubelskiego.  Otwarcia Konkursu dokonał Prezes Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Księgowych Polskich Pan Stefan Czerwiński. Następnie  Wiceprezes Stowarzyszenia oraz Prodziekan Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie Pani  Małgorzata Kamieniecka czuwała nad przebiegiem Konkursu będąc pełną uznania dla umiejętności reprezentowanych przez uczestników Konkursu oraz zachęcając do dalszego kształcenia w tej trudnej dziedzinie. Zaś Dyrektor Szkoły  zwrócił się do uczestników, jako przyszłych księgowych instytucji, przedsiębiorstw, pracowników biur rachunkowych, czy biegłych rewidentów i podkreślił jak ważna, chociaż bardzo trudna, jest posiadana przez nich wiedza i umiejętności z zakresu rachunkowości. Na zakończenie rozdano dyplomy i nagrody wszystkim uczestnikom Konkursu oraz dyplomy szkołom biorącym w nim udział.

  W szkołach o profilu ekonomicznym uczniowie zdobywają wiedzę potrzebną do pracy w księgowości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, handlowych, jednostkach sektora finansów publicznych, bankach, zakładach ubezpieczeniowych, przygotowują do pracy w biurach rachunkowych, wprowadzają do dalszego kształcenia na kierunkach studiów ekonomicznych, czy nabywania kwalifikacji specjalistycznych z rachunkowości, między innymi dyplomowanych księgowych i biegłych rewidentów.

  Anna Krzych

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram