Spotkania z doradcami zawodowymi

Opublikowane 04.02.2019
Autor Ilona Puła
 • Rok szkolny 2022-2023

 •  

 • Galerie

 •  

 • Kronika szkoły

 • W dniu 24.01.2019r. pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie pani Anna Najda zapoznała rodziców z formami pomocy, jakich udziela Urząd Pracy osobom bezrobotnym (m.in. doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia dla osób bezrobotnych, staże pracy i programy wspomagające osoby chcące rozpocząć własną działalność gospodarczą).  Rodzice dowiedzieli się również, jakie warunki należy spełnić, aby zarejestrować się jako bezrobotny, na czym polega pozyskiwanie ofert pracy oraz na czym polega inicjowanie i organizacja kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami. Uzyskali informacje o prawach i obowiązkach przysługujących osobom bezrobotnym oraz o organizowanych dla osób bezrobotnych szkoleniach, kursach i projektach.

  W dniach 28-30.01.2019r oraz 1.02.2019 r. w naszej szkole gościliśmy doradców zawodowych z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Lublina. Celem spotkań było omówienie planowania przez młodzież własnego rozwoju i podejmowania świadomych decyzji dotyczących ścieżki edukacyjno-zawodowej. Uczestnicy spotkania uzyskali wiele przydatnych informacji o zasadach realizowania poradnictwa zawodowego i korzyściach, które z niego wynikają. Omówiona została sytuacja osób młodych na lokalnym rynku pracy. Podczas spotkań młodzież zapoznała się również ze zmianami dotyczącymi podejmowania pierwszej pracy czy odbywania stażu absolwenckiego po zakończeniu szkoły. Poruszony został również temat przygotowania się do spotkania z potencjalnym pracodawcą, ze zwróceniem uwagi na szereg umiejętności, które powinien posiadać każdy człowiek ubiegający się o pracę.

  Młodzież uczestnicząca w spotkaniu wykazywała duże zainteresowanie omawianą tematyką. Uczniowie zadawali wiele pytań i chętnie włączali się do rozmowy. Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta podczas spotkania zaowocuje po ukończeniu szkoły i pomoże poruszać się świadomie na rynku pracy.

  Elżbieta Rola

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram