Ogłoszenie - Płatne staże dla uczniów

Opublikowane 16.06.2019
Autor Mariusz Puła
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Ogłoszenie!

  AKTUALIZACJA!

  Uczniowie stażyści, którzy odbywają staż proszeni są o przekazanie SMS-em (tel.505 81 29 39) lub pod adres e -mail mariusz.pula@rcez.lubartow.pl informacji dotyczących rozmiarów ubrań i ewentualnie butów według następującego schematu. Termin wysyłania informacji maksymalnie do 11 lipca br. godz. 12.00!

  Uczniowie z klasy TH wysyłają informację: Imię i Nazwisko, klasa, rozmiar koszulki, rozmiar butów

  Uczniowie z klasy TM wysyłają informację: Imię i Nazwisko, klasa, rozmiar koszulki, rozmiar buta, rozmiar w pasie w cm.

  Uczniowie z klasy TE wysyłają informację: Imię i Nazwisko, klasa, rozmiar koszulki, rozmiar buta, rozmiar w pasie w cm.

  Uczniowie z klasy TB wysyłają informację: Imię i Nazwisko, klasa, rozmiar koszulki, rozmiar buta, rozmiar w pasie w cm.

  Uczniowie TEK nie muszą wysyłać w/w informacji.

  Informacja dotycząca staży uczniów

  w ramach projektu pn. ,,Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim’’ realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Powiat  Lubartowski realizuje projekt pt. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim”. Podmiotem biorącym udział w projekcie jest Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie

  Ruszyła rekrutacja na staże zawodowe  „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim”.

  Funkcję specjalisty ds. staży pełni Agnieszka Wetoszka

  DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA STAŻY w roku 2018-2020:

  Zaświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego (dla ucznia)

  Zaświadczenie o nie posiadaniu rachunku bankowego (dla ucznia)

  REGULAMIN STAŻY RCEZ - Projekt 12.4

  Umowa Trójstronna (szkoła, pracodawca, uczeń o odbywaniu stażu).

  Załącznik 1 - Karta zgłoszeniowa

  Załącznik 2 - Umowa o powierzeniu danych osobowych

  Załącznik 3 - Lista obecności

  Załącznik 4 - Dziennik stażu

  Załącznik 5 - Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

  Załącznik 6 - Zaświadczenie o ukończeniu stażu

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram