Informacja o stażach dla stażystów i pracodawców

Opublikowane 16.06.2019
Autor Mariusz Puła
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Informacja dotycząca staży uczniów

  w ramach projektu pn. ,,Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim’’ realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Szanowni Stażyści. Przypominamy o konieczności wypełniania dziennika stażu, którego wzór możecie pobrać ze strony szkoły. (Pobierz wzór dziennika stażu).

  Poniżej dostępne też są programy staży do poszczególnych zawodów.

  Program stażu - technik budownictwa

  Program stażu - technik ekonomista

  Program stażu - technik elektronik

  Program stażu - technik handlowiec

  Program stażu - technik mechanik

  REGULAMIN STAŻY RCEZ - Projekt 12.4

  Powiat  Lubartowski realizuje projekt pt. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim”. Podmiotem biorącym udział w projekcie jest Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie

  Funkcję specjalisty ds. staży pełni Agnieszka Wetoszka

  DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA STAŻY w roku 2018-2020:

  Zaświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego (dla ucznia)

  Zaświadczenie o nie posiadaniu rachunku bankowego (dla ucznia)

  REGULAMIN STAŻY RCEZ - Projekt 12.4

  Umowa Trójstronna (szkoła, pracodawca, uczeń o odbywaniu stażu).

  Załącznik 1 - Karta zgłoszeniowa

  Załącznik 2 - Umowa o powierzeniu danych osobowych

  Załącznik 3 - Lista obecności

  Załącznik 4 - Dziennik stażu

  Załącznik 5 - Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

  Załącznik 6 - Zaświadczenie o ukończeniu stażu

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram