Egzamin czeladniczy dla uczniów – pracowników młodocianych

Opublikowane 17.05.2019
Autor Ilona Puła
  • Rok szkolny 2023-2024

  •  

  •  

  • Kronika szkoły

  • W dniu 17.05.2019 r. w naszej szkole gościliśmy Dyrektora Lubelskiej Izby Rzemieślniczej Pana Marcina Kusiaka. Przekazał on uczniom klasy trzeciej szkoły zawodowej informacje na temat procedur egzaminu czeladniczego w różnych zawodach. Egzamin ten absolwent szkoły składa w izbie rzemieślniczej. Warto przypomnieć, że uczeń -pracownik młodociany otrzymuje miesięczne wynagrodzenie, a jego staż pracy zalicza się do lat pracy wymaganych do emerytury. Nauka zawodu odbywa się pod opieką mistrza/fachowca w jego zakładzie. Po trzech latach nauki uczeń zdaje egzamin i uzyskuje tytuł czeladnika. Po kolejnych trzech latach pracy w zawodzie ma możliwość uzyskania tytułu mistrza. Uzyskane kwalifikacje zarówno czeladnika, jak i mistrza są kwalifikacjami uznawanymi w całej Unii Europejskiej. Najpopularniejsze zawody, wybierane od lat przez uczniów, to: fryzjer, mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz, lakiernik samochodowy, piekarz, cukiernik, kucharz.

    Elżbieta Rola

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram