Edukacja prawna w RCEZ

Opublikowane 12.12.2018
Autor Ilona Puła
Galeria:
 • Rok szkolny 2022-2023

 •  

 • Galerie

 •  

 • Kronika szkoły

 • Dnia 11.12.2018r. w murach naszej szkoły miało miejsce spotkanie z radcą prawnym współpracującym z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny – panem Tomaszem Koziarskim. Zajęcia odbyły się w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie przez organizację pozarządową na terenie Powiatu Lubartowskiego dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.

  Trzeba podkreślić, że w zajęciach uczestniczyły wszystkie klasy czwarte Technikum Zawodowego. Prezentowane treści nie tylko pozwoliły uczniom na dokładne zapoznanie się z terminologią prawą, ale także umożliwiły pozyskanie praktycznych wskazówek związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie obywatelskim. Uczniowie mieli okazję przypomnieć sobie najważniejsze zasady w zakresie: prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa pracy a także prawa rodzinnego. Jak się dało zaobserwować największym zainteresowaniem – wśród młodzieży – cieszyły się zagadnienia powiązane z bezpieczeństwem (zarówno tym w świecie realnym, jak i wirtualnym). Niemniej ciekawa była część wykładu dotycząca konsekwencji popełniania przez człowieka czynu zabronionego przez ustawę oraz część związana z trybem wykonywania kar wymierzonych za dane przestępstwo.

  Wydaje się, że omawiane zagadnienia rozbudziły wyobraźnię zebranych i pozostaną na długo w ich pamięci… Życzmy sobie większej ilości tak pouczających spotkań.

  Iwona Mocior

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram