Bartosz Bodzak Stypendystą Prezesa Rady Ministrów

Opublikowane 11.12.2018
Autor Ilona Puła
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • W dniu 10 grudnia 2018 roku odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie spotkali się stypendyści z województwa lubelskiego. Dyplomy potwierdzające przyznanie stypendium odebrali z rąk lubelskiego kuratora oświaty Pani Teresy Misiuk. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się tylko jednemu uczniowi danej szkoły, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Nasz uczeń klasy trzeciej technikum zawodowego kształcącego w zawodzie technik ekonomista Bartosz Bodzak otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskał przy tym najwyższą w szkole średnią ocen i wykazał się szczególnymi uzdolnieniami.

  Gratulujemy sukcesu Bartkowi. Jesteśmy dumni, że godnie reprezentuje naszą szkołę. Życzymy mu powodzenia na zbliżającym się egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

  Magdalena Guz

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram