Zajęcia informacyjno-edukacyjne dla klas pierwszych

Opublikowane 13.11.2017
Autor Ilona Puła
 • Rok szkolny 2022-2023

 •  

 • Galerie

 •  

 • Kronika szkoły

 • „Bezpieczeństwo uczniów i odpowiedzialność prawna nieletnich” to temat spotkania, które miało miejsce 10 i 13 listopada 2017r. w naszej szkole. Jego celem było poszerzenie wiedzy uczniów w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach szkolnych i poza szkolnych. Uczestniczyli w nim uczniowie klas pierwszych technikum i branżowej szkoły pierwszego stopnia. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, skorzystaliśmy z pomocy funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie.

  W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem młodzieży w różnych sytuacjach. Tegoroczne spotkanie z st. asp. Grzegorzem Mazusiem specjalistą ds. nieletnich i pedagogiem szkolnym Elżbietą Rolą dotyczyło nie tylko problemów bezpieczeństwo w drodze do szkoły, ale także zagadnień cyberprzemocy oraz odpowiedzialności prawnej młodzieży za zachowania agresywne, rozbój, demoralizację i przemoc z wykorzystaniem Internetu. Uczniowie zostali uświadomieni o zagrożeniach w ruchu drogowym, w tym o zasadach poruszania się pojazdami oraz przypomniano im o stosowania elementów odblaskowych. Otrzymali także ważne informacje o zagrożeniach dotyczących przemocy rówieśniczej, przemocy domowej, uzależnieniach, narkomanii oraz o niebezpieczeństwach płynących z sieci. Tym ostatnim zagrożeniom poświęcono szczególnie dużo uwagi. Uczniowie dowiedzieli się, że np. umieszczanie w Internecie obraźliwych tekstów czy nagrywanych na telefonach komórkowych filmów może wiązać się z naruszeniem dóbr osobistych i grozi odpowiedzialnością karną. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z wszelkimi nowościami w dziedzinie przeciwdziałania i ścigania przestępstw, które mają miejsce w sieci. Młodzież dowiedziała się także czym jest demoralizacja oraz jakie są jej przejawy, kiedy za swoje czyny odpowiada się jako nieletni, a kiedy już jako dorosły. Przedstawiony został również katalog  środków karnych jakie sąd może zastosować wobec nieletniego. Przestrzegając młodzież z jednej strony przed niebezpieczeństwami wynikającymi z zawieraniem znajomości w wirtualnym świecie, a z drugiej starano się uzmysłowić uczniom, że osoby popełniające przestępstwa w sieci nie są anonimowe.  Świadomość odpowiedzialności za takie postępowanie może ustrzec wielu młodych ludzi przed przykrymi konsekwencjami. Uczniowie wykazali duże zainteresowanie poruszanymi kwestiami. Był czas na wyjaśnienie wątpliwości i pytania indywidualne. Mamy nadzieję że zaowocuje ono większą odpowiedzialnością uczniów za swoje postępowanie i posłuży ich lepszemu przygotowaniu do życia w społeczeństwie.

  Elżbieta Rola

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram