XXXI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych - zawody szkolne

Opublikowane 21.11.2017
Autor Ilona Puła
Galeria:
 • Rok szkolny 2022-2023

 •  

 • Galerie

 •  

 • Kronika szkoły

 • Celem Olimpiady jest:

  - rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem oraz pogłębianie wiedzy i    umiejętności budowlanych,

  - kształtowanie nawyku doskonalenia zawodowego uczniów i absolwentów szkół budowlanych,

  - lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach budowlanych szkół wyższych,

  - wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,

  - zapoznanie młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi w dziedzinie budownictwa,

  - zachęcanie młodzieży do rozwijania swoich uzdolnień i stworzenie jej warunków do szlachetnego współzawodnictwa,

  - doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą,

  - stworzenie płaszczyzny współzawodnictwa między szkołami.

  Eliminacje są trzystopniowe: I stopień – zawody szkolne, II stopień – zawody okręgowe, III stopień – zawody centralne. W zawodach I stopnia wymagany jest poziom wystarczający do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki przedmiotów zawodowych, w zawodach II stopnia – niezbędny do uzyskania oceny celującej na zakończenia nauki przedmiotów zawodowych a w zawodach III stopnia – wykraczający poza treści podstaw programowych przedmiotów z dziedziny wiedzy budowlanej w zakresie wskazanym w Regulaminie Olimpiady.

  Zgodnie z Regulaminem Olimpiady tematyka zawodów szkolnych została opracowana przez Komitet Szkolny. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w zawodach okręgowych, które odbędą się w dniu 3 marca 2018 roku.

  Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w zawodach oraz życzymy sukcesów na kolejnych etapach Olimpiady.

  Jadwiga Gębal, Joanna Wojciechewicz

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram