XVIII edycja Góry Grosza

Opublikowane 04.12.2017
Autor Ilona Puła
Galeria:
  • Rok szkolny 2023-2024

  •  

  •  

  • Kronika szkoły

  • Corocznie w szkołach w całym kraju odbywa się wielka zbiórka monet - Góra Grosza. Celem akcji jest zbieranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, także na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Akcja ma również cel edukacyjny – pokazanie dzieciom i młodzieży, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. W myśl zasady Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie, uczniowie naszej szkoły, a także nauczyciele i pracownicy bardzo chętnie każdego roku angażują się w tą inicjatywę, wrzucając do puszki nie tylko 1 groszowe monety. Przeprowadzeniem zbiórki monet na terenie naszej szkoły zajmuje się Samorząd Uczniowski, którego członkowie policzą pieniądze i prześlą do organizatora akcji, czyli Towarzystwa "Nasz Dom". Dziękujemy wszystkim za włączenie się do tej akcji!

    Samorząd Uczniowski

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram