Wycieczka klasy 3 TEk do Urzędu Skarbowego w Lubartowie

Opublikowane 05.06.2018
Autor Ilona Puła
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • W dniu 4 czerwca 2018r.odbyła się wycieczka programowa klasy 3 TEk w ramach przedmiotu rachunkowość finansowa do Urzędu Skarbowego w Lubartowie.

  W spotkaniu z pracownikami Urzędu, uczniowie mieli możliwość zapoznania się z zakresem działania placówki, szczególnie w relacjach przedsiębiorców i firm z urzędem. Dowiedzieli się o aktualnie obowiązujących zasadach dotyczących terminów i form zakładania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, wyboru formy jej prowadzenia przy uwzględnieniu specyfiki działalności, jak również sposobach i terminach rozliczeń podatkowych w trakcie jej prowadzenia. Od 1 stycznia 2018r. wszyscy przedsiębiorcy – także mikro – którzy rozliczają podatek VAT, mają obowiązek rejestracji VAT w formie elektronicznej i przesyłania jej jako Jednolity Plik Kontrolny. Uczniowie zostali zapoznani również z niedawno wprowadzoną formą tzw. działalności nierejestrowanej dla osób, którzy chcą spróbować swoich sił w działalności gospodarczej. Od 30 kwietnia 2018r. takie osoby nie muszą rejestrować działalności gospodarczej, jeżeli ich przychody nie przekroczą miesięcznie połowy minimalnego wynagrodzenia. Mogą z tego skorzystać osoby fizyczne rozpoczynające działalność.Także dotyczy to prawie każdego rodzaju działalności gospodarczej za wyjątkiem wymagającej zezwoleń, koncesji lub licencji.

  Obecnie w większości informacje między podatnikami a urzędem przekazywane są drogą elektroniczną. Uczniowie dowiedzieli się o różnych formach kontaktu i rozliczania się w systemie elektronicznym. Zostali zaznajomieni z korzyściami, jakie mają podmioty posiadające profil zaufany w systemie ePUAP mogąc załatwić wiele spraw urzędowych bez odwiedzania urzędu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca. Również ma to miejsce w przypadku składania zeznań podatkowych za pomocą systemu e-deklaracji. Dzięki temu interesanci nie muszą stać w kolejkach, aby złożyć zeznanie podatkowe.

  Uczniowie zwiedzili również salę obsługi interesantów Urzędu.

  Anna Krzych

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram