Wycieczka klasy 2 TEk do Centrum Obsługi Ubezpieczeniowo – Finansowej w Lubartowie

Opublikowane 13.06.2018
Autor Ilona Puła
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Dnia 12 czerwca 2018r. uczniowie drugiej klasy kształcącej w zawodzie technik ekonomista uczestniczyli w wycieczce do Centrum Obsługi Ubezpieczeniowo - Finansowej w Lubartowie. Podczas spotkania z założycielką Centrum panią Genowefą Opalińską, mieli możliwość zapoznania się z historią ubezpieczeń w Polsce, a także bogatą ofertą usług świadczonych przez firmę w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Dowiedzieli się również o początkach działalności stworzonej od podstaw firmy na początku lat 90 – tych. Mieli możliwość także porozmawiania z praktykiem o prowadzeniu prywatnej działalności gospodarczej w tym zakresie oraz o specyfice działalności ubezpieczeniowej. Mogli również zapoznać się z możliwościami zatrudnienia w zakładach zajmujących się ubezpieczeniami majątkowymi i osobowymi.

  Wcześniej uczniowie zapoznawali się z tematyką ubezpieczeń na lekcjach z przedmiotów zawodowych oraz podstaw przedsiębiorczości.

  Spotkanie z praktykiem od lat zajmującym się tą działalnością wzbudziło duże zainteresowanie tematyką ubezpieczeniową uczestników wycieczki.

  Anna Krzych

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram