Tydzień profilaktyki i promocji zdrowia 2017

Opublikowane 18.11.2017
Autor Ilona Puła
  • Brak kategorii
 •  

 • Galerie

 •  

 • Kronika szkoły

 • Jak co roku w ramach Światowego Dnia Rzucania Palenia zorganizowaliśmy szereg działań profilaktycznych. W naszej szkole działania w ramach tygodnia profilaktyki i zdrowego stylu życia rozpoczęły się już 13 listopada i trwały do końca tygodnia. Na zajęciach z wychowawcą i pedagogiem przypomniano treści profilaktyczne na temat zdrowego stylu życia, szkodliwości palenia i zakazie palenia w miejscach publicznych. Podczas przeprowadzonych zajęć uczniowie oglądali prezentację multimedialną i film edukacyjny „Palenie”. W rozmowach z wychowawcą , pedagogiem poznali konsekwencje palenia tytoniu, zagrożenia wynikających z uzależnień czyli społeczne, zdrowotne i ekonomiczne skutki nikotynizmu. Przedstawione zostały korzyści wynikające z przyjmowania postaw asertywnych. Zwrócona została uwaga o dbanie o własne zdrowie i zdrowie innych. Poruszone zostały także zagadnienia z cyberprzemocy i bezpieczeństwa w sieci. Wśróddziałań w zakresie promocji zdrowia dotyczących profilaktyki antytytoniowej umieściliśmy plakaty pozyskane ze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubartowie, zachęcające do zerwania z nałogiem. Chętni uczniowie mieli do dyspozycji wypożyczony z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubartowie smokolajzer (urządzenie badające zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu) oraz ulotki dotyczące szkodliwości palenia. Uczniowie skorzystali z możliwości dokonania pomiaru tym urządzeniem.

  W ramach działań profilaktycznych we współpracy z PCK przeprowadzono szkolny etap XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia.

  Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz promowanie zdrowego stylu życia, m.in. przez pogłębianie wiedzy o zagrożeniach zdrowotnych oraz sposobach ochrony zdrowia, a także inicjowanie i realizowanie przez młodzież działań promujących zdrowie w środowisku lokalnym. Olimpiada przeprowadzana jest w kilku etapach: szkolnym, rejonowym, okręgowymi centralnym. Na każdym z etapów odbywa się test z zakresu wiedzy dotyczącej promocji zdrowia, który obejmuje zagadnienia pierwszej pomocy, ekologii, promocji zdrowego stylu życia i historii PCK. W olimpiadzie wzięło udział 44 uczniów naszej szkoły. Uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki to: Izabela Kulesza 1 TEk, Kamil Kusyk 1 TB oraz Bartosz Bodzak  z klasy 2 TEk. Nagrody dla najlepszych przekazała Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubartowie. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy  i życzymy dalszych sukcesów w etapie rejonowym .

  Mamy nadzieję, że w wyniku przeprowadzonej akcji wzrośnie zaangażowanie młodzieży na rzecz zachowania i umacniania zdrowia, poszanowania prawa antynikotynowego i wspieranie środowiska wolnego od dymu nikotynowego.

  W komisji konkursowej pracowali: Zbigniew Zarzycki - wicedyrektor, Dorota Och - pielęgniarka szkolna, pedagodzy - Elżbieta Rola i Jacek Bednarski.

  Informacje na temat walki z nałogiem tytoniowym znajdziecie na stronie: http://www.jakrzucicpalenie.pl/

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram