Tydzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia 2018

Opublikowane 13.04.2018
Autor Ilona Puła
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Dnia 10 kwietnia w ramach realizacji programu edukacyjnego Wybierz życie Pierwszy Krok w naszej szkole odbyły się spotkania nt. profilaktyki zakażeń wirusem HPV. Wybierz życie Pierwszy Krok to program koordynowany przez Fundację MSD dla Zdrowia Kobiet wspólnie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie.

  Spotkania prowadziła Pani Mirosława Orlik z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubartowie.  Uczestniczyli w nich uczniowie klas pierwszych technikum zawodowego i drugich Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 Spotkania miały na celu zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli HPV w jego powstawaniu, podniesienie świadomości o czynnikach zwiększających ryzyko raka szyjki macicy, motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom cytologicznym oraz zachęcenie do odpowiedzialności za zdrowie swoje i najbliższego otoczenia. Młodzież aktywnie uczestniczyła w tym spotkaniu oraz wykazała duże zainteresowanie tą problematyką.

  W dniach 9-13 kwietnia 2018r. - w ramach Tygodnia Profilaktyki i Promocji Zdrowia zatytułowanego Zadbaj o zdrowie - odbyły się w naszej szkole liczne działania.

  Akcje profilaktyczne miały swój początek związany ze Światowym Dniem Zdrowia, którego hasłem tegorocznym jest „Zdrowie dla wszystkich”. Uczniowie zostali zapoznani przez wychowawców i pedagogów z informacjami o tej tematyce oraz wizji przyświecającej od ponad siedemdziesięciu lat, działalności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Doskonały, najwyższy możliwy poziom zdrowia dla wszystkich ludzi, to wyzwanie dla światowych liderów i motyw przewodni wspierania krajów w dążeniu do Uniwersalnej Opieki Zdrowotnej (UHC). Wychowawcy, pedagodzy i nauczyciele przypomnieli młodzieży treści profilaktyczne na temat zdrowego stylu życia oraz informacje w zakresie dostępności do pomocy medycznej - specjalistycznej. Chętni uczniowie mieli do dyspozycji wypożyczony z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubartowie smokolajzer (urządzenie badające zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu) i okulary – alkogogle i narkogogle, imitujące widzenie kierowcy po spożyciu alkoholu lub substancji psychoaktywnych.

  W ramach Tygodnia Profilaktyki i Promocji Zdrowia w szkole zorganizowany został cykl spotkań z lekarzami. Były to prelekcje edukacyjno - informacyjne dla młodzieży i nauczycieli. Należy wspomnieć o dobrej współpracy z SPZOZ w Lubartowie, dzięki której już kolejny rok gościliśmy w murach RCEZ wysokiej klasy specjalistów.

  W dniu  11.04.2018r. odbyło się spotkanie z diabetologiem zatytułowane Profilaktyka i leczenie cukrzycy oraz zapobieganie powikłań cukrzycowych. Pani Ewa Zając przekazała uczniom klas: 2TEk, 4TH, 3TB, 3TM niezbędne informacje, odnośnie tego, jak należy dbać o zdrowie, aby uniknąć schorzeń chorób wewnętrznych oraz powikłań cukrzycowych. Zwracano – po raz kolejny - uwagę na zdrowy styl życia, niezbędny w dalszej pracy zawodowej szczególnie młodych ludzi.

  Jako następny odbył się wykład Profilaktyka i leczenie chorób nowotworowych z ginekologiem - panem Bogdanem Kłodą. Odbiorcami byli uczniowie klas: 2hs, 2w,1a, 2TH, 2TEk, 3TEk. Ciekawie poprowadzona prelekcja zakończyła się możliwością zadawania pytań na nurtujące uczniów tematy. Spotkanie miało na celu zdobycie przez uczestników rzetelnej wiedzy na tak ważne zagadnienia jak odpowiedzialność za zdrowie swoje i innych. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała informacji o istocie badań profilaktycznych oraz skutkach wystąpienia nowotworów.

  Dnia 12 kwietnia uczniowie klasy 1TB, 1TE, 2TE i 3TM wysłuchali z kolei prezentacji Choroby płuc - profilaktyka i leczenie zorganizowanej z pulmonologiem – panią Haliną Wróbel-Mazurek. Jej celem było podniesienie poziomu wiedzy o gruźlicy i chorobach płuc oraz wzmocnienie zachowań zdrowotnych poprzez umiejętne jej wykorzystanie. Podczas prezentacji szczegółowo omówiona została tematyka chorób układu oddechowego w tym: astmy, raka płuc, POChP, a także tematyka profilaktyki, badań diagnostycznych oraz leczenia uzależnienia od nikotyny. Omówiono skutki palenia biernego, zalety i wady korzystania z e-papierosów oraz specyfikę badań specjalistycznych niezbędnych do diagnozowania i kontrolowania leczenia chorób obturacyjnych. Należy w tym miejscu jeszcze raz podkreślić, że najważniejszym czynnikiem powodującym wysoką zachorowalność na choroby przewlekłe układu oddechowego jest palenie tytoniu, dlatego też nadrzędnym celem specjalistów jest promowanie zdrowego stylu życia.

  Następnie uczniowie klas 1TEk, 4TEk, 1TB, 1TM, 3TB, 2TM, 2TB wysłuchali pana Przemysława Andrejuka specjalisty z zakresu ortopedii, który mówił na temat Braku aktywności fizycznej i ryzyku wystąpienia schorzeń narządu ruchu. Najpierw zostały przedstawione zagadnienia: budowa stawów, kości, mięśni, ich funkcje, stany urazowe i pourazowe, wady wzrostowe, wady postawy oraz wpływ aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia na układ kostny . Zwrócono uwagę na problemy dotykające dzisiejszą młodzież: bóle i skrzywienia kręgosłupa, zwyrodnienia kończyn dolnych, płaskostopie. Podkreślono, iż wśród młodych ludzi istnieje brak świadomości co do konsekwencji spędzania wielu godzin przy komputerze, smartfonie czy telewizorze. Jak się dało zauważyć, ta tematyka wzbudziła największe zainteresowanie wśród młodych odbiorców. Trzeba powiedzieć, że spotkanie z lekarzem ortopedą uświadomiło jak poważne konsekwencje wywołuje brak dbałości o prawidłową postawę, niewłaściwy sposób chodzenia, zły dobór obuwia czy w końcu nieprawidłowa dieta.

  Na koniec prelegent przekazał informację o istniejących formach specjalistycznej pomocy chirurgiczno-ortopedycznej.

  Poza wymienionymi działaniami w tegorocznym Tygodniu Profilaktyki i Promocji Zdrowia realizowane są obecnie programy informacyjno-edukacyjne :

  1. Znamię! Znam je? – Kampania edukacyjno-informacyjna, której celem jest: budowanie świadomości czerniaka oraz budowanie odpowiedzialnych zachowań oraz prozdrowotnych postaw wśród młodzieży
  2. Profilaktyka zakażeń HBV i HCV, którego celem jest upowszechnienie wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu Bi C.
  3. "ARS, czyli jak dbać o miłość?" w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

  Mamy nadzieję, że wyżej wymienione działania poszerzyły wiadomości i rozwinęły umiejętności uczestników. Liczymy także, że ich pozytywne skutki będzie można zaobserwować w dalszej edukacji i wychowaniu.

  Elżbieta Rola

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram