LIX Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Opublikowane 21.11.2017
Autor Ilona Puła
Galeria:
 • Rok szkolny 2022-2023

 •  

 • Galerie

 •  

 • Kronika szkoły

 • Dnia 17 listopada 2017 r. odbył się etap szkolny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. To już 59 edycja konkursu, tegoroczna organizowana jest pod hasłem „Demokracja – istota, idee, cele i ich realizacja”. Zasadniczym jej celem jest rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania życiem społeczno-politycznym kraju i świata. W zawodach szkolnych wzięli udział uczniowie klas drugich technikum zawodowego z naszej szkoły.

  Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym jest jedną z najstarszych i najważniejszych Olimpiad przedmiotowych organizowanych corocznie na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

  Historia Olimpiady sięga roku 1959, kiedy to redakcja "Dookoła Świata" przeprowadziła Ogólnopolską Olimpiadę Szkolnych Lig Quizowych. Od 1991 r. organizuje ją Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie do 2013 r. realizowana była przez Instytut Nauk Politycznych, a od roku szkolnego 2013/2014 organizację Olimpiady przejął Instytut Europeistyki. Olimpiada odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

  Magdalena Guz

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram