Artystyczny talent w RCEZ

Opublikowane 16.05.2018
Autor Ilona Puła
Galeria:
  • Rok szkolny 2022-2023

  •  

  • Galerie

  •  

  • Kronika szkoły

  • Zdolności plastyczne wraz z wiedzą historyczną uczennicy klasy 2 TEk Ilony Misiarz zostały wyróżnione w V Konkursie Historycznym o Żołnierzach Wyklętych w kategorii plakat. W konkursie biorą udział corocznie uczniowie ze szkół polonijnych przy ambasadach z całego świata: z USA, Irlandii, Grecji, Białorusi, Hiszpanii, Austrii, Francji. Konkurs został zorganizowany przez Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kobyłce pod Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy w 100-lecie Odzyskania Niepodległości, przy wsparciu wielu znamienitych osób i instytucji. Celem konkursu jest: upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, kultywowanie wartości, ideałów i poznanie Żołnierzy Polskiego Podziemia po II wojnie światowej, pogłębianie wiedzy historycznej i kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia. Praca plastyczna Ilony Misiarz (w galerii zdjęć) znalazła się w międzynarodowym gronie prac nagrodzonych w tym konkursie.

    Opiekun uczennicy w konkursie: Dorota Bułgajewska- Muzyka.

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram