Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 2017

Opublikowane 13.06.2017
Autor Ilona Puła
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Spotkanie miało na celu uświadomienie młodzieży, jakim zagrożeniem na drogach są młodzi, niedoświadczeni kierowcy. Uczniowie dowiedzieli się, że młodzi ludzie w wieku 18-24 lat, stanowią grupę osób powodujących najwięcej wypadków drogowych w Polsce, co potwierdzają statystyki. Przybliżono nowe przepisy w Kodeksie Karnym- art. 178b – który zaostrza odpowiedzialność za niezatrzymanie się do kontroli drogowej (dotychczas było to wykroczenie). Kierowca, który dopuści się takiego czynu może trafić do więzienia nawet na 5 lat. Kolejno sądy będą obligatoryjnie orzekały zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w przypadku skazania za przestępstwo określone w artykułach: 178b (niezatrzymanie się do kontroli drogowej), 180a (prowadzenie pojazdu pomimo wydania decyzji o cofnięciu uprawnień), 244 (niezastosowanie się do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych). Zmiana wprowadzona w art. 178 §1 zakłada surowszą odpowiedzialność dla kierowcy znajdującego się w stanie nietrzeźwości (pod wpływem środka odurzającego), który spowoduje wypadek ze skutkiem śmiertelnym (lub ciężki uszczerbek na zdrowiu) – minimum 2 lata więzienia, bez możliwości zawieszenia kary. Z kolei za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów (art. 244) sąd będzie mógł orzec karę pozbawienia wolności do 5 lat (dotychczas do lat 3). Wydłużono termin przedawnienia wykroczenia (art. 45 §1 Kodeksu wykroczeń). Jego karalność będzie nadal ustawać, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok. Natomiast w razie wszczęcia postępowania przedawnienie nastąpi dopiero z upływem 2 lat od zakończenia wyżej wymienionego okresu, tj. 3 lata od daty popełnienia czynu.

  Omówiono temat nieodpowiedzialnej jazdy kierowców. Szczególną uwagę zwrócono na jazdę pod wpływem alkoholu lub pod działaniem środków odurzających, brawurę na drodze i wynikających z tego konsekwencji prawnych.

  Uczniowie klas trzecich Technikum Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 uczestniczyli dziś w spotkaniu dotyczącym bezpieczeństwa na drodze. Prowadzona od kilku lat inicjatywa tuż przed wakacjami przypomina młodym ludziom jak ważne jest bezpieczeństwo, zdrowie i życie każdego z nas.

  Naczelnik Ruchu Drogowego pan Marek Bocian przedstawił uczniom pełnoletnim film edukacyjno-informacyjny pt. „Śmierć czai się na drodze” z drastycznymi skutkami oraz statystykami wypadków drogowych spowodowanych właśnie brawurową jazdą w naszym województwie i powiecie. Ta grupa uczniów została wybrana nieprzypadkowo, bowiem są to osoby, których wiek uprawnia je do ubiegania się o prawo jazdy.

  Dzięki tak zorganizowanym spotkaniom uczestnicząca w nich młodzież ma możliwość stać się w przyszłości odpowiedzialnymi i bezpiecznymi użytkownikami dróg. Takie przedsięwzięcia profilaktyczne są również doskonałą okazją, aby zaprezentować aktualne informacje na temat zagrożeń z nadużywaniem alkoholu i środków psychoaktywnych.

  Wyżej wymieniona tematyka została także zaprezentowana rodzicom uczniów na zebraniach klasowych.

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram