Wycieczka edukacyjna klasy 1TEk

Opublikowane 26.10.2015
Autor Ilona Puła
Galeria:
  • Rok szkolny 2023-2024

  •  

  •  

  • Kronika szkoły

  • W dniu 23 października 2015r. klasa 1 Technikum Zawodowego  uczestniczyła (pod opieką p. Edyty Konior i p. Iwony Mocior) w wycieczce do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Lubartowie. Wyjście miało charakter dydaktyczny i korespondowało z realizowanymi na lekcjach historii treściami dydaktycznymi. Grupa obejrzała wystawę 17 września 1939. Pamiętamy. Ekspozycja związana była z wydarzeniami, które miały miejsce podczas II wojny światowej. Młodzież poznała nie tylko współczesne publikacje traktujące o agresji ZSRR na Polskę, ale także plakaty, okolicznościowe artykuły i ulotki z tamtego okresu. Należy zaznaczyć, że uwagę zebranych przykuły ciekawostki prezentowane przez kierownika placówki a także - towarzyszące wystawie - fotografie. Warto w tym momencie wspomnieć o dużym zainteresowaniu młodych ludzi historią Polski. Życzmy sobie takiej postawy także podczas listopadowych obchodów rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości…

    Opracowała Iwona Mocior

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram