UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015 / 2016

Opublikowane 01.09.2015
Autor Ilona Puła
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Pierwszy dzień września to moment, w którym - z niejednej szkoły – słychać donośnie rozlegający się dźwięk dzwonka. Tak było też w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie. Na uroczystości inauguracyjne przybyła Dyrekcja szkoły, zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie Technikum Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 oraz słuchacze I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Na początku uczeń klasy drugiej Technikum Zawodowego – Kamil Grymuza powitał zebranych. Następnie głos zabrał  Starosta Powiatu Lubartowskiego – pan Fryderyk Puła. Mówił on o dokonywaniu codziennych wyborów, wspominał o trudnych decyzjach absolwentów i randze edukacji matematycznej we współczesnym świecie. Starosta sygnalizował niewątpliwe zmiany typów zawodów, które  będą szły w parze z rozwojem technologii. W dalszej kolejności złożył życzenia samych sukcesów nauczycielom i trafnych wyborów uczniom. Do serdecznych życzeń dołączyła się – zawsze uśmiechnięta – pani Dyrektor Hanna Borzęcka oraz Przewodniczący Rady Rodziców – pan Krzysztof Szysiak. Na koniec kilka słów do zebranych skierował ksiądz Franciszek Kliza. Podkreślił on wartość ciężkiej pracy, ale i korzystanie z zasłużonego odpoczynku. Ksiądz złożył życzenia odwagi w przekraczaniu własnych barier.

  Po części oficjalnej uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami klas.

  Opracowała Iwona Mocior

  Galeria>>

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram