Tydzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia

Opublikowane 15.01.2016
Autor Ilona Puła
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Choroby cywilizacyjne to schorzenia związane z negatywnymi skutkami życia w warunkach wysoko rozwiniętej cywilizacji. Zaliczamy do nich: nadciśnienie tętnicze, chorobę niedokrwienną serca, udar mózgu, nowotwory, cukrzycę, osteoporozę, POChP (Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc) oraz choroby alergiczne. Największym zagrożeniem dla naszego życia i zdrowia są choroby układu krążenia. Stanowią one przyczynę śmierci co drugiej osoby w Polsce. W dniach 8-15 stycznia 2016r. - w ramach Tygodnia Profilaktyki i Promocji Zdrowia zatytułowanego Zadbaj o zdrowie - odbyły się w naszej szkole liczne działania.

  Dnia 8 stycznia miał miejsce szkolny etap XII Regionalnego Konkursu Informatycznego Dzień Bezpiecznego Komputera. Co roku organizowany jest on w ramach obchodów Światowego Dnia Bezpiecznego Internetu - Safer Internet Day. Tym razem odbył się on pod hasłem Lepszy Internet zależy od Ciebie. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Podstawowymi celami konkursu były: promowanie zasad bezpieczeństwa komputerowego, kształtowanie świadomego i mądrego użytkownika multimediów, promowanie wiedzy na temat komputerów, Internetu i związanych z nimi zagrożeń, informowanie o możliwościach wsparcia ze strony organizacji zajmujących się zwalczaniem nielegalnych treści w Internecie. W pierwszym etapie konkursu wzięło udział 13 uczniów z klas 1-4 Technikum Zawodowego. Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test wyboru złożony z 20 pytań zamkniętych. Wszyscy uczniowie wykazali się szeroką wiedzą. Najlepsi - wezmą udział w drugim etapie, będą to: Remigiusz Pietrzela kl.4TE, Kamil Kurowski kl.3TB, Jan Michalak kl. 1TEH.Gratulujemy wszystkim i życzymy powodzenia w etapie regionalnym (odbędzie się 12 lutego 2016r. w siedzibie organizatora, czyli w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie).

  Dnia 12 stycznia odbył się konkurs Zdrowie i Bezpieczeństwo, w którym wzięło udział 71 uczestników z klas pierwszych. Najlepszymi okazali się: Michalak Jan – 40,5pkt. z klasy 1TEH, Lalak Wojciech – 40pkt. z klasy 1TM, . Budzyński Mateusz, Marzec Damian - 39,5pkt. z klasy 1TB. W teście wiedzy można było uzyskać maksymalnie 54 punkty.

  W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że w ramach Tygodnia Profilaktyki i Promocji Zdrowia w szkole zorganizowany został cykl spotkań z lekarzami. Były to prelekcje edukacyjno - informacyjne dla młodzieży i nauczycieli. Należy wspomnieć o dobrej współpracy z SPZOZ w Lubartowie, dzięki której już kolejny rok gościliśmy w murach RCEZ wysokiej klasy specjalistów.

  Dnia 11 stycznia grupy uczniów klas: 1TEK, 1TEH, 1hs, 2TH, 2TEK wysłuchały pana Przemysława Andrejuka, który mówił na temat Braku aktywności fizycznej i ryzyku wystąpienia schorzeń narządu ruchu. Najpierw zostały przedstawione zagadnienia: budowa stawów, kości, mięśni, ich funkcje, stany urazowe i pourazowe, wady wzrostowe, wady postawy oraz wpływ aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia na układ kostny. Zwrócono uwagę na problemy dotykające dzisiejszą młodzież: bóle i skrzywienia kręgosłupa, zwyrodnienia kończyn dolnych, płaskostopie. Podkreślono, iż wśród młodych ludzi istnieje brak świadomości co do konsekwencji spędzania wielu godzin przy komputerze, smartfonie czy telewizorze. Jak się dało zauważyć, ta tematyka wzbudziła największe zainteresowanie wśród młodych odbiorców. Trzeba powiedzieć, że spotkanie z lekarzem ortopedą uświadomiło jak poważne konsekwencje wywołuje brak dbałości o prawidłową postawę, niewłaściwy sposób chodzenia, zły dobór obuwia czy w końcu nieprawidłowa dieta.

  Na koniec prelegent przekazał informację o istniejących formach specjalistycznej pomocy chirurgiczno-ortopedycznej.

  Dnia 13 stycznia miała miejsce - niemniej zajmująca - prelekcja pt: Choroby serca i układu krążenia. Pan Łukasz Konarski przybliżył uczniom klasy 2TM i 2TH zagadnienia profilaktyki - z podkreśleniem czynników ryzyka- chorób układu krążenia. Odpowiadał na pytania - czym one są i sugerował jak im zapobiegać. Następnie zapoznał uczniów z prawidłowym sposobem pomiaru ciśnienia, a także z zaletami zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Lekarz wymienił skutki palenia papierosów i poinformował o sposobach leczenia powstających chorób serca i nadciśnienia.

  Tego dnia odbyło się także spotkanie z diabetologiem zatytułowane Profilaktyka i leczenie cukrzycy oraz zapobieganie powikłań cukrzycowych. Pani Ewa Zając przekazała uczniom klas: 2TB, 3TM niezbędne informacje, odnośnie tego, jak należy dbać o zdrowie, aby uniknąć schorzeń chorób wewnętrznych oraz powikłań cukrzycowych. Zwracano – po raz kolejny - uwagę na zdrowy styl życia, niezbędny w dalszej pracy zawodowej szczególnie młodych ludzi.

  Jako następny odbył się wykład Profilaktyka i leczenie chorób nowotworowych z ginekologiem - panią Bożeną Kozłowską. Odbiorcami byli uczniowie klas: 1TEK, 2TEK. Ciekawie poprowadzona prelekcja zakończyła się możliwością zadawania pytań na nurtujące uczniów tematy. Spotkanie miało na celu zdobycie przez uczestników rzetelnej wiedzy na tak ważne zagadnienia jak odpowiedzialność za zdrowie swoje i innych. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała informacji o istocie badań profilaktycznych oraz skutkach wystąpienia nowotworów.

  Uczniowie klasy 1TB i 3TB wysłuchali z kolei prezentacji Choroby płuc - profilaktyka i leczenie zorganizowanej z pulmonologiem - panem Adamem Podstawką. Jej celem było podniesienie poziomu wiedzy o gruźlicy  i chorobach płuc oraz wzmocnienie zachowań zdrowotnych poprzez umiejętne jej wykorzystanie. Podczas prezentacji szczegółowo omówiona została  tematyka chorób układu oddechowego w tym: astmy, raka płuc, POChP,   a także tematyka profilaktyki, badań diagnostycznych oraz leczenia uzależnienia od nikotyny. Omówiono skutki palenia biernego, zalety i wady korzystania z e-papierosów oraz specyfikę badań specjalistycznych (np. spirometrii jako najczęstszego badania czynnościowego płuc) niezbędnych do diagnozowania i kontrolowania leczenia chorób obturacyjnych. Należy w tym miejscu jeszcze raz podkreślić, że najważniejszym czynnikiem powodującym wysoką zachorowalność na choroby przewlekłe układu oddechowego jest palenie tytoniu, dlatego też nadrzędnym celem specjalistów jest promowanie zdrowego stylu życia.

  W tym dniu odbyły się także warsztaty  Samoocena - postrzeganie siebie z psychologiem - panią Justyną Dalentką. Skierowano je do dziewcząt Zasadniczej Szkoły Zawodowej 1. Godnym podkreślenia jest fakt, że warsztaty prowadzone były aktywnymi metodami, angażującymi uczestników do pracy. Zastosowane techniki dobrane były do optymalnych możliwości zebranych. Dodatkowo dzięki indywidualnemu podejściu prowadzącej, każdy miał szanse popracować nad rozwojem własnych zasobów i wartości. Zaabsorbowani treningiem uczestnicy otrzymywali także instrukcje do dalszego rozwoju.

  Poza wymienionymi działaniami w tegorocznym Tygodniu Profilaktyki i Promocji Zdrowia realizowano tematykę o stereotypach i uprzedzeniach, a także próbowano odpowiedzieć na pytanie – jak radzić sobie z krytyką? Jednocześnie – w ramach edukacji prozdrowotnej na zajęciach wychowania fizycznego i zajęciach z wychowawcą - przypominano o bezpieczeństwie w czasie ferii zimowych i o sposobach spędzania wolnego czasu.

  Mamy nadzieję, że wyżej wymienione działania poszerzyły wiadomości i rozwinęły umiejętności uczestników. Liczymy także, że ich pozytywne skutki będzie można zaobserwować w dalszej edukacji i wychowaniu.

  Elżbieta Rola

  Galeria>>

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram