OWiUB w RCEZ - etap szkolny

Opublikowane 27.11.2015
Autor Ilona Puła
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Komitet Szkolny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie zawiadamia, że w dniu 24 października 2015 roku zostały przeprowadzone zawody szkolne Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. W zawodach wzięło udział 18 uczniów technikum budowlanego z klas: 3Tb – 11, 4Tb – 7 uczniów. Zadaniem uczniów było rozwiązanie zadań obejmujących zakres wiadomości i umiejętności wystarczający do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki przedmiotów zawodowych. Tematykę zawodów szkolnych skorelowaną z tematyką i poziomem Olimpiady przygotował Komitet Szkolny. Przeprowadzone zawody szkolne wyłonią najlepszych uczestników według liczby punktów i ustalą kandydatów na zawody okręgowe. Zgodnie z regulaminem zawodów w etapie okręgowym może brać udział czterech uczniów z najlepszym wynikiem. Ostateczną liczbę zakwalifikowanych poda Dyrektor Komitetu Okręgowego Olimpiady. Uczestnicy zawodów okręgowych, które odbędą się 5 marca 2016 roku muszą wykazać się poziomem wiedzy i umiejętności koniecznym do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki przedmiotów zawodowych. W zawodach III stopnia (centralnych) rywalizują najlepsi uczestnicy z całego kraju (80), rozwiązują zadania przygotowane prze Komitet Główny Olimpiady z zakresu poziomu wiedzy i umiejętności wykraczającego poza treści podstaw programowych przedmiotów z dziedziny wiedzy budowlanej w zakresie wskazanym w programie Olimpiady.

  Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w zawodach, życzymy uzyskania jak najlepszych wyników oraz sukcesów na kolejnych etapach Olimpiady.

  W imieniu Komitetu Szkolnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
  Jadwiga Gębal

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram