Olimpiada Wiedzy Technicznej - XLII edycja

Opublikowane 26.10.2015
Autor Grzegorz Danił
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Ruszyła XLII edycja Olimpiady Wiedzy Technicznej.

  Olimpiada Wiedzy Technicznej jest organizowana przez Naczelną Organizację Techniczną na podstawie umowy Ministerstwem Edukacji Narodowej w oparciu o Rozporządzenie Ministra ENiS z 29. Stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Patronem OWT jest Minister Gospodarki.

  Olimpiada jest adresowana do uczniów szkól ponadgimnazjalnych: techników i liceów ogólnokształcących.

  Celem Olimpiady Wiedzy Technicznej  jest:

  • stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa,
  • budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnajalnych zainteresowania techniką
  • rozwijanie predyspozycji technicznych ucznia,
  • rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw społecznych uczniów,
  • rozwijanie i kształtowanie umiejętności samokształcenia, potrzebnej do zdobycia przez ucznia wymaganych w określonym zawodzie umiejętności i uzyskania odpowiednich kompetencji,
  • danie nauczycielom możliwości kierowania rozwojem ucznia i wspierania go w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu,
  • podnoszenie kompetencji nauczycieli pracujących z młodzieżą szczególnie uzdolnioną,
  • współdziałanie w procesie kształcenia i wychowania młodzieży, nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z nauczycielami akademickimi z wiodących, krajowych uczelni technicznych.

  Olimpiada składa się z trzech etapów. Pierwszy etap – szkolny odbył się 23 października 2015r. w naszej szkole. Do eliminacji przystąpiło 27  uczniów z technikum zawodowego w zawodzie technik elektronik, technik mechanik i technik budownictwa. Zawody polegały na wskazaniu poprawnych odpowiedzi na 15 pytań testowych i na rozwiązaniu trzech zadań spośród sześciu. Przeznaczono na to czas 90 minut. Każdy uczestnik określił grupę tematyczną w której będzie startował, jeżeli zakwalifikuje się do zawodów II stopnia (okręgowych). W etapie drugim uczniowie mogą startować w dwóch grupach tematycznych: mechaniczno – budowlanej lub elektryczno – elektronicznej.

  Powodzenia!

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram