Nasi uczniowie na obchodach Dnia GIS

Opublikowane 20.11.2015
Autor Ilona Puła
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • W dniu 18.11.2015 uczniowie z klasy 4TEK uczestniczyli w obchodach GIS DAY 2015 organizowanych na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

  GIS DAY powstał z inicjatywy National Geographic Society oraz firmy Esri i organizowany jest na świecie od końca lat 80-tych ubiegłego wieku. W naszym kraju już od kilkunastu lat Esri Polska wspiera szkoły, uczelnie i różne instytucje organizujące Dzień GIS-u. Ideą, która przyświecała pomysłodawcom Dnia GIS-u jest popularyzacja nowego podejścia do przestrzeni, w której żyjemy, poprzez GIS (Geograficzne Systemy Informacji). Organizowane tego dnia imprezy, seminaria, warsztaty i pokazy mają na celu zapoznanie osób w różnym wieku oraz z różnych branż z możliwościami wykorzystania systemów informacji geograficznej. Pokazywana jest funkcjonalność oprogramowania GIS, a także prezentowane są interesujące osiągnięcia w tej dziedzinie. Ideą pomysłodawców było stworzenie wydarzenia, które daje możliwość zapoznania się z narzędziami GIS poprzez: ciekawe prezentacje, gdy, zabawy i konkursy.

  Na tego rocznych obchodach Dnia GIS-u uczniowie RCEZ uczestniczyli w wykładach dotyczących między innymi: atrakcyjnego sposobu prezentowania treści geograficznych w Internecie, naziemnego skaningu laserowego, lotniczego i satelitarnego obrazowania Ziemi oraz wykorzystania GIS w planowaniu inwestycji. Nasi uczniowie mieli również możliwość skorzystania z oprogramowania GIS w trakcie przewidzianych dla nich warsztatów (analiza mapy), a także wzięli udział w grze terenowej polegającej na szukaniu punktów rozmieszonych w terenie a następnie naniesieniu ich na mapę hipsometryczną. Ciekawym doświadczeniem było również zapoznanie się z pracą tzw. Sand BOX’a. Jest to multimedialne, interaktywne narzędzie do wyświetlania rysunku hipsometrycznego na dowolnie formowanym modelu z piachu. Użytkownik „bawiąc” się w piaskownicy w „rzeźbiarza terenu” natychmiast otrzymuje na wykreowanej przez siebie przestrzeni trójwymiarowej informację zwrotną w postaci układu poziomic zaopatrzonych w barwy. Rozwiązanie to w sposób prosty i przejrzysty wspomagać może niezmiernie trudny proces wprowadzania i etapowego kształtowania pojęcia poziomicy. Budowa i działanie Sand BOX'a opiera się na 4 elementach: skrzyni z piaskiem, czujnika (kamery) Kinect, projektora multimedialnego oraz komputera. Zasadniczym elementem jest czujnik–kamera Kinect, znana z powszechnie wykorzystywanych zestawów do gier interaktywnych Xbox. Kamera umieszczona nad skrzynią z piaskiem skanuje modelowaną powierzchnię i przesyła dane o jej ukształtowaniu do komputera. Odpowiednia aplikacja przetwarza te informacje na rysunek hipsometryczny wyświetlany przez projektor multimedialny na uformowaną powierzchnię.

  Udział w GIS DAY pozwolił naszym uczniom na nieco inne niż dotychczas postrzeganie przestrzeni geograficznej. Mieli oni możliwość obserwowania wykorzystania narzędzi GIS w praktyce. Mamy nadzieję, że zdobyte doświadczenie wykorzystają w niedalekiej przyszłości – na egzaminie maturalnym z geografii.

  Edyta Kozieł

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram