„KULTURA I OBYCIE UMILAJĄ ŻYCIE”

Opublikowane 26.05.2016
Autor Ilona Puła
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Dnia 25 maja 2016 roku w ramach współpracy Samorządu Uczniowskiego z nauczycielami RCEZ oraz Powiatowym Młodzieżowym Domem Kultury, po raz ósmy został zorganizowany konkurs SAVOIR VIVRE Sięgnij po wybrane elementy savoir –vivre’u i nie tylko”

  Savoir-vivre to coś więcej niż sztywny zbiór zasad, reguł i wzorów zachowań.Kultura osobista jest wizytówką każdego ucznia. Dlatego warto znać zasady dobrych manier i korzystać z nich w praktyce. Ideą konkursu jest kształtowanie postaw odpowiedniego zachowania wśród młodzieży, przekazanie podstawowych zasad właściwego zachowania na co dzień w relacjach z najbliższym otoczeniem: rówieśnikami, rodziną, nauczycielami oraz w miejscach publicznych: teatrze, kinie, muzeum.

  Do konkursu zgłosiło się 6 drużyn 5 osobowych z klas pierwszych, przygotowanych przez wychowawców klas. Wiedzę i zadania zespołów oceniała komisja konkursowa
  w składzie: Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury pani Jolanta Tomasiewicz, nauczyciele – Elżbieta Rola, Ilona Puła, Marzena Foltyn oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Aleksandra i Karolina Szczygieł, uczennice klasy 2TB. Uroczystość poprowadzili uczniowie technikum kształcącego w kierunku technik ekonomista: Monika Lesisz i Damian Malaca.

  Uczestnicy zmagali się w konkurencjach:

  • losowanie pytań,
  • kodeks kulturalnego ucznia – plakat,
  • scenki rodzajowe,
  • wiązanie krawata,
  • pięknie nakryty stół,
  • recytacja wiersza lub piosenki np. własnego autorstwa,
  • moda na dwie różne okazje,
  • układanie puzzli,
  • jak to jest w innych krajach - scenka obcojęzyczna,
  • pokaz tańca towarzyskiego,

  które sprawdzały zdobytą wiedzę z zakresu dobrych manier, znajomości obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i obowiązujących reguł grzecznościowych oraz motywowały do doskonalenia nabywanych umiejętności.

  Najlepszą grupą  okazała się klasa 1TB w składzie: Jakub Sapieja, Dawid Kozak, Damian Kopryk, Piotr Rączka i Jakub Jankowski.

  Pomysłowość i kreatywność uczestników w rozwiązywaniu zadań przyniosła uczniom wiele satysfakcji i przede wszystkim dobrej zabawy.

  Konkurs zakończony został pokazem przygotowanym przez grupy taneczne z PMDK pod opieką Jolanty Grabowskiej. Dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy na kolejną edycję w przyszłym roku!

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram